آرشیف

2017-3-13

گل رحمان فراز

اتفاق ِﻧﺎﺩﺭ در انتخاب ِﻧﺎﺩﺭﻱ!

 

اتفاق  ِﻧﺎﺩﺭ در انتخاب  ِﻧﺎﺩﺭﻱ!

محترم نادر نادری که قبلا بحیث رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، سخنگوی دفتر حقوق بشر، مشاور رئیس جمهور و مشاور چندین نهاد و سازمان خارجی ایفای وظیفه نموده است چند وقت پیش بحیث رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طرف رئیس جمهور غنی تقرر حاصل نمود و اتفاقاً این مقرری بر خلاف میل، رضایت و تمایل دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی قرار گرفت که نتیجه ادعای عبدالله عبدالله موجب عدم اشغال کرسی توسط محترم نادر نادری شد. 
علت دخالت عبدالله عبدالله بر تقرر و استخدام نادری هویدا بود، نادری هم از جمله تکنوکرات های است که غنی نیز همان قافله را دنبال می کند، او در دوران مبارزات انتخابات بیشتر تحت شعاع منافع و حمایت رئیس جمهور غنی می درخشید و از همان خاطر بود که غنی می خواست وی را فوق العاده به سمت فعلی برساند.
مخالفت سابق عبدالله عبدالله در تقرر نادری مبنی بر زد و بند های بوده است که در دوران انتخابات سپری شده است و از همان خاطر حرارت دل عبدالله عبدالله نمی گذاشت تا نادری در محور سیاست، اقتدار حکومتی و حاکمیتی حکومت وحدت ملی افغانستان بچرخد و از وظایف رسمی دولتی این حکومت نفع ببرد.
چرخش 180 درجه یی عبدالله عبدالله در روند تصمیم گیری مجدد تقرر و رضایت در استخدام نادری یک امر نادر است که بسیار کم اتفاق می افتد، تا حال عبدالله عبدالله را بخاطر قاطعیت اش دوست داشته اند، او دروغ نمی گفت و وعده نمی کرد، هرگاه وعده نمودی حتما عمل، اجرا و تطبیق می نمود.
این اتفاق نادر در تصمیم گیری عبدالله همه را حیران زده کرده است، او بیشتر از هر شخص مخالف تقرر شکریه بارکزی بحیث سفیر، نادر نادری بحیث رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یوسف نورستانی بحیث سفیر بود ولی با گذر زمان معامله کرد و مخالفان هر یک شکریه بارکزی و نادر نادری موفقانه از پس ادعا و نا رضایتی عبدالله عبدالله بر آمدند و دیری نخواهد گذشت که یوسف نورستانی هم به پیش چشمان ما و عبدالله صاحب منصب شود.
فکر می کنم علت رضایت مندی عبدالله عبدالله بر تعیین شدن نادر نادری را معامله دو طرفه تیم های اصلاحات اصلاحات همگرایی و تحول و تداوم احتوا می کند. عبدالله عبدالله دو تن از اعضای فعال کمپاین اش را با تقرری نادری سر کار کرده و مالچه زده است که اولی اش امرالله صالح بحيث وزير دولت در امور اصلاحات در سكتور امنيتي و رئيس بورد عالي نظارت بر تعيينات افسران ارشد قواي دفاعي و امنيتي و دومی اش سید آقا حسین فاضل سنچارکی بحیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
جالب تر از همه این است که عبدالله عبدالله با وجود آن قدر مخالفت جدی، دیروز خودش همت گماشت و نادر نادری را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ اﺻﻼﺣﺎﺕ اﺩاﺭﻱ و ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻠﻜﻲ بر کرسی نشاند و از کارکرد وی در ادارات مختلف به نیکویی یاد کرد.
در اینجا در میآبیم که همان قول معروف که سیاست خواهر و مادر ندارد کاملاً برجاست و بزرگان ما به اوج فهمش سیاسی و تطبیق کلیه امورات و نیرنگ های آن رسیده اند. آنها بخاطر به کرسی رسیدن شان از تکنیک های مختلف برای فریب دادن مردم عوام استفاده می کنند و به محض که به قدرت رسیدند همه را فراموش خواهند کرد و فقط در محور خویش خواهند چرخید.

گل رحمان فراز 
غور 22 حوت