آرشیف

2015-1-22

بصير احمد حبيبي غوري

ابــــــــــــــراز سـپـــــاس

 

قبل از همه ازتمام دوستان كه از طريق سايت زيبا و وزين جام غور مشوق بنده شده اند و هر كدام به نحوي اظهار علاقمندي خويش را در مورد من بيان فرموده اند از صميم قلب ابراز سپاس مينمايم و تشويش هاي شما من را جرعت بيشتر و انگيزه بيشتر ميدهد تا به تمريناتم شدت بدهم گرچه بنده در دهلي نو كشور هندوستان مصروف تحصيل هستم بازهم از المپيك افغانستان اظهار شكران مينمايم كه من را به فدراسيون تكواندوي I.T.F هندوستان معرفي فرموده اند و روزانه يكنفر مربي بامن در تمرين هاي ورزشي همكاري مينمايد جادارد ازاستاد شعيب رحماني رئيس فدراسيون تكواندوي I.T.F افغانستان بشكل خاص تشكر نمايم كه هميشه من را تشويق نموده اند و تااين مرحله كه رسيده ام اول كمك خداوند متعال و دوم زحمت كشي هاي استاد "رحماني" بوده است . من با تمام توانم خواهم رزميد و انشاء الله از المپياي جهاني كه در ماه اكتوبر 2012 در لندن برگذار مي شود سرخروي بوطن باز خواهم گشت. از همه هموطنانم بخصوص غوري ها و غوري تبارها ،بي نهايت سپاسگذاري دارم كه ضمن ارايه نظريات در سايت جام غور تيلفوني نيز من راتشويق مينمايند از خداوند ميخواهم من را قوت بيشتر دهد تاباعث به اهتزاز در آوردن بيرق جمهوري اسلامي افغانستان در جام جهاني گردم از همه شما ممنونم . بصير احمد "حبيبي" غوري

 

بصیر احمد حبیبی غوری قهرمان دوازده مرتبه مدال طلا جهان

بصیر احمد حبیبی غوری قهرمان دوازده مرتبه مدال طلا جهان

 

بصیر احمد حبیبی غوری قهرمان دوازده مرتبه مدال طلا جهان