آرشیف

2018-9-27

ائتلاف بزرگ ملی بمثابه ء ( باندهای مافیایی ثروت ، قدرت وسیاست در افغانستان ) !

همه ء دوستان و عزیزان میداند که، ائتلاف از جمله ء مفاهم واژه های سیاسی است که در این روز ها در رسانه های خبر رسانی در سخنان افراد، اشخاص و فعالان سیاسی تکرار میشود .
ائتلاف به معنی اتحاد موقت گروه ها و نیرویهای سیاسی که هدف های معین را دنبال میکنند. ائتلاف می تواند به اشکال گوناگون صورت گیرداز جمله ! ۱ـ ممکن است یک ( حزب ، دولت، گروه و …) بزرگ تر به منظور دستیابی به اکثریت با چند گروه کوچک تر ائتلاف کند . 
۲ـ ممکن است چند گروه کوچک باهم ائتلاف کنند تا گروهی بزرگ تر را از کسب قدرت سیاسی باز دارند .
در هر ائتلاف در قدم نخست چهار هدف معین وتدوین شده ضروری است .
۱ ـ توافق استراتژیک ۲ ـ همکاری استراتژیک ۳ ـ رابطه ء وپیوند استراتژیک ۴ ـ محصول استراتژیک .
اگر ما به تاریخ گذشته ء ائتلاف ها در افغانستان نظر بندازیم ، ائتلاف های گوناگون وبا عناوین متنوع بوجود آمده از آن جمله میتوان بعضی از آنها را یاد آور شد .
ائتلاف مخفی و آرام محمد داود خان با جریانات سیاسی چپی ( چپ ) ، (‌ (ائتلاف شمال )به اشتراک آقای دوستم ، آقای احمد شاه مسعود ، و آقای عبدالعلی مزاری در ۲۵ حمل سال ۱۳۷۱ خورشیدی در جبل السراج ،به تقیب آن ائتلاف ( شورای هم آهنگی ) نجات ملی ، حزب وحدت اسلامی افغانستان ، جنش ملی اسلامی افغانستان ، و حزب اسلامی آقای حکمت یار . (ائتلاف شورای اتحاد دولت ) حزب جمعیت اسلامی افغانستان ، حزب وحدت اسلامی آقای اکبری ، اتحاد اسلامی آقای سیاف ، حزب حرکت اسلامی آقای محسنی ، حزب حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمدنبی . وهم در مراحل بعدی جبهه ء مقاومت ضد طلبان ، جبهه ء ملی تحت رهبری استاد ربانی ، جبهه ء ملی برهبری آقای ضیا مسعود ، ائتلاف ملی برهبری داکتر عبدالله و ائتلاف انقره ء ترکیه سر نوشت یکسان ومشابه داشتند.
تاریخ ومردم دردمند وستم دیده ی افغانستان شاهد آنست که در طی اضافه تر از ۳۰ سال مداخلات مستقیم استخبارات منطقه وجهان سرمایداری که در راس آن ایالت متحده ء امریکا در افغانستان، باهمدستی وهمکاری مهره ها وچهره های معین رهبری دولت وحکومت و جنگ سالاران وغارتگران محلی (قومی )باعث تلفات وخسارات مادی ومعنوی در جامعه ی مان گردید یعنی بروز تشنیجات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و آمنیتی در افغانستان گردید ، متآسفانه وبدبختانه مافیایی محلی ( قومی ) ، مافیایی دولتی و مافیایی جهان سرمایداری بخاطر حفظ منفعت خود جغرافیایی سیاسی افغانستان را به پولیگون نظامی مبدل ساخت .
مردم افغانستان بهتر درک میکنند که گر داننده گان چرخ ثروت ، قدرت وسیاست دولت آقای کرزی وآقای اشرف غنی با همدستی وهم پیمانی مستبدان ومعاله گران قومی بهانه ء مبارزه بر علیه القاعده وتروریزم از مدت ۱۷ سال بدین طرف ملیت های مختلفه ء ساکن افغانستان را بخاطر بقای شان بحیث ابراز استفاده نموده ومی نمایند .
بنأ ائتلاف بزرگ ملی عبارت از محصول رشد وتکامل مافیایی ثروت ، قدرت وسیاست در افغانستان است که پس گرفتن قدرت وصلاحیت آقایان میباشد که انعکاس دهنده ء منافع ملی ووطنی نمیباشد فقط حمایت طرفداران دستیاران را با خود دارد ، ائتلاف بزرگ ملی به معنی ائتلاف ثروت مندان ، زورمندان ، غارتگران ومستبدان است که نه ائتلاف مردمان ستم دیده ومحکوم شده ی افغانستان ؟
ايتلاف بزرگ ملی بر مبنای فرد محوری بوجود آمده نه بر اساس محور های اجتماعی وکثرت گرایی .
نبودن استراتژی مشخص وروشن در عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی و آمنیتی نمایانگر آنست که این ائتلاف صرفأ بر بیناد تعهدات فردی وضرورت دفاع از افراد و موقعیت های سیاسی ودولتی آنهاشکل گرفته است ، یعنی بدین که این ائتلاف بزرگ ملی بر اساس تهدید منافع مشترک اعضای بر خاسته است ، نه بر مبنای درک ضرورت های تاریخی برای تآمین عدالت اجتماعی ملیت های ساکن افغانستان ، به هیچ وجه این ائتلاف بزرگ ملی به حل عادلانه ء مسله ء ملی ، تأمین عدالت اجتماعی ، کمبود ها ، ناهنجاری ها ومشکلات مردم جوابگو نبوده ونیست بخاطر از اینکه این ائتلاف فاقد یک استراتژی ملی ، اندیشه ء ملی ، همبستگی ملی واراده وتصمیم آگاهانه ء مردم در این ائتلاف ذیدخل نمیباشد .
همه مردم افغانستان چهره های فعال این ائتلاف را خوب میشناسند که درطی ۳۰ سال آخیر و بخصوص در مدت ۱۷ سال آخیر در ار اکین دولتی بحیث افراد ذیصلاح در راس دولت وحکومت آقای کرزی وآقای اشرف غنی رسمأ ایفای وظیفه نموده در پروسه ء خسارات مادی ومعنوی جامعه مان شریک هستند که در اثر فساد ، غارتگری ،معاله گری و دزدی صاحب سرمایه های منعقول وغیر منعقول گردیدند و چهره های فعال این ائتلاف ( ائتلاف بزرگ ملی ) عبارت از یونس قانونی معاون پیشین ریس جمهور ، عطامحمدنور والی پیشن بلخ ، عبدالرشید دوستم معاون اول ریس جمهوری ، حاجی محمدمحقق ، انوالحق احدی ، احمد ضیآ مسعود ، رحمت الله نبیل ، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه ، همایون همایون ، حمیدلالی و …این ها بمثابه باندهای مافیایی ثروت ، قدرت وسیاست بزرگترین سد راه در راه حل مسله ملی وتحقق جامعه ی عادلانه اند . 

نوشته ازمحمدالله همدرد شهرتورنتوای -کانادا