آرشیف

2015-4-10

عبدالقادر حيران غوري

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

بسم الله الر حمن الرحیم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
ایا    ندیدی چه کرد رب تو با اصحاب فیل ایا نگردانید مکر شان را در بی حاصلی  وفرستاد بر ایشان
طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (پرنده گان فوج فوج   می افگند برایشان سنگهای از گل پخته پس گرانید ایشانرا کا هی خورده شده .

تفسیر  :

  1. ای محمد صلی الله علیه وسلم از کاری که پروردگار تو به اصحاب فیل کرد تواگاهی !  زیرا این واقعه چند روز قبل از ولادت با سعا دت انحضرت (ص) وقوع یافته وازین بس شهرت داشت اطفال نیز میدانستند لهذا خداوند کریم بر حسب قرب زمان وتواتران برویت تعبیر فرمود .

  2. یعنی انها می خواستند که که کعبه الهی  ج  را ویران کنند وکعبه مصنوعی خویش را اباد سازند اما خداوند کریم ج نخواست و انها به ارزوی خود موفق نشد ند  . خداوند ج مکر انها رابیحاصل وتدبیر شانرا باطل گردانید تا انکه به ارزوی تباهی کعبه مکرمه خود هلاک نا بود گردیدند .

  3. خلاصه واقعه اصحاب فیل چنان است که : از طرف باد شاه حبشه ( ابرهه ) نام حاکم یمن بود ولی چون دید  که عرب ها بزیارت خانه کعبه میروند واز طرف بلاد مردمان بدان بقعه متبرکه که روی می اورند به رشک می افتاد بصدد ان شد که کلسیای بزرگ بنام مذهب عسیویت کنند وهر گونه اسباب تجمل واسایش را را در ان فراهم آورد شاید مردم از زیارت کعبه ساده واصلی خود منصرف شوند وبه کعبه مزین ومرصع وی روی اورند .لهذا در صنعا ( پایتخت یمن ) کعبه مصنوعی خود را بنا گذاشت ومصارف هنگفتی بران نمود اما مردم بدان التفات نکرد و وقعیتی نگذاشتند مخصوصا قریش که این واقع سخت بر اشفت تا بلااخر روزی یکی از اعراب بران براز کرد وبقولی عربی آتش افروخته بود وباد انرا بر کعبه مصنوعی ابر هه افگند به هر صورت این قضایا موجب خشم وبر ابرهه گردید لشکر بزرگی تر تیب داده با دسته فیلان خود به عزم کعبه الله ج حرکت کرد در راه قبایل را مغلوب ومستاصل نموده وبخانه کعبه هجوم برد .درین وقت عبدالمطلب سردار قریش بود و تولیت خانه کعبه بوی تعلق داشت چون از قرب موکب دشمن به جوار کعبه شنید بمردم کعبه اعلان نمود تا مردم فقط مال وجان خود را محافظه نماید واز کعبه اندیشه نکنند زیرا کعبه را مالکی وان خانه پاک را خدایست .

   چون ابرهه دید که مردم از کعبه حراست نمیکنند واماده قتال نیستند به تخریب وتسخیر خانه خدا متیقین ودلیرتر شد اما همینکه به وادی محسررسید (مقامی است نزدیک کعبه ) از فراز دریا شور مرغ های کوچک پدیدار شد که رنگ انها سبزوزردودر منقار وچنگ هر یک سنگهای کوچک معلوم می شد فوج فوج ازین مرغان در فضا کعبه هویدا شدند وبر عساکر ابرهه شروع به سنگباران کردند که این سنگهای کوچک به قدرت خداوند کریم از گلوله تفنگ نافذ تر بود به هر یک اصابت میکرد سوراخ می نمودواز طرف دیگر می برامد ویک نوع ماده سمی بجا میگذاشت یک قسمت بزرگ از سپاه ابرهه در هما نجا به هلاکت شدند وقسمت که گریختند نیز به امراض مختلف دچار شده ومردن این واقعه پنجاه روز قبل از ولادت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بود بروایتی ولادت پر سعادت در همان روز واقع شد گویا همه این تفصیلات علایم اسمانی برای ورد موکب مسعود حضرت نبوی واشارت غیبی بود بدین مسله که ان خداوند ج کریم توانا چنانکه خانه خود را حفظ کرد پیغمبر ومتوالی مقدس انخانه مبارک را نیز حفظ می کند عسویت یا کدام مذهب دیگری را موقع نمی دهد که کعبه الله  المبارک ویا خدام حقیقی اورا مستاصل سازد.                         

  1. "عصف ماکول" کاهی را گویند که چار پایان خورده در اخور باقی میگذارند یعنی مانند ان پراگنده ، متذل، منتشر بصورت بیکاره نهایت خورد وریزه .

 
نقل گریده  : از تفسیر کابلی
 
  
 
اکنون همین سا ل یک سلسله سخنان وایتلافات بوجود امده که گویا حر مین شریفین در تحت تهیدات وخطرات ابرهه های کشور یمن قرار دارد . اما انها بکلی اسوده وخاطر جمع باشند که خانه همان خانه است ذات الله خالق،قهاار ،قادر است با یک نیت شوم وپلید را که ابرهه نسبت کعبه شریف گرفت والله ج انرا بحی قدرت کا مله لا یزلی زریعه مرغکان ضیف نا بود تباه کرد اکنون هم هر گروه مملکت ابر قدرت که نسبت به کعبه شریف وسر زمین مقدس کج بنگرد ومکر حیله بدارد جای شک نیست که فورا بجزا اعما ل خود میرسد حاجت به تشویش ونگرانی این ان نیست .
  برادران مسلمان ! جهان اسلام سخت امروز در تحت توطه دسایس یهود ،استکبار والحاد قرار دارد .با طرح پلان های خاص وشوم خویش اسلام ومسلمانان را از پشت سر خنجر می زنند با ایجاد نفاق وشقاق درسرزمین های   مسلمین بهانه تجاوز فزیکی خود را مهیا ساخته وحضور واشغال خود را قانونیت می بخشند قسمیکه در کشور اسلامی عراق سوریه ، لیبی فلسطین وافغانستان از اول تا به اخر بچشم سر مکر وحیله بازی های سیاسی شان را دیدیم ودر عمل ثابت شد .اگر ما کمی دقت کنیم وعادلانه قضاوت نمایم در می آبیم که متحیدین استعمارنو بین المللی امروز بی شرما نه در بالای کشور های اسلامی تاخت تاز می نمایند تما می ازادی های فردی واجتماعی ایشانرا سلب میدارند بسیار مرموز وبا تا کتیک های شیطانی خویش توسط اجنت های خود قانون اصول مقررات اسلامی را مد نظر  نگرفته و بعوص قانون حقوق بشر ،حقوق زن وجامعه معدنی  را نافذ ومرعی الاجرا میدانند .وهمچنین بعوض سنت های پسندیده وفرهنگ های قبول شده  اسلامی فرهنگ های لا دینی وگمراه کننده غربی را تر ویج وتکثیر میدارند .
  اما باور داشته باشید وانان خوب بدانند که این دین از خود صاحب وحافظی دارد حیله های سیاسی را که براه انداخته اند ویا می اندازند بدرد شان بقدر یک پری کاهی هم نخورده ومانند ابرهه ، نیمرد ، فرعون و کمونیزم تباه بر باد خواهند شد جای شک وتر ید نیست . ان الله علی کل شیء قدیر.

عبدالقادر حیران غوری : 21 حمل 1394شهر هرات