آرشیف

2015-1-7

مفتی ابوالفیض بشری غوری

آیا مولوی سید محمد حکیمی غوری سریال هندی دیده است؟

بسم تعالی 
به برادران و خواهرانیکه – به شعر مولوی سید محمد حکیمی در پاسخ نادره سرور در هند گفته بود و آنها سخت انتقاد کره اند سلام!
در باره اینکه گفته اید چرا عفت کلام را رعایت نکردی؟
مسلمانان! احترام به پیامبر فرض عین است انکار از فرمان پیامبر به سلسله انکاراز فرمان خداست پس کسیکه سخن پیامبر را حدیث مردانه گوید این سوظن به پیامبر است( که پیامبر مرد بوده به نفع خود حدیث گفته) این به ذات خود کفر است.
پس کسیکه به پیامبر اسلام سوظن ورزد از سوی ما مسلمانان که شما هم باما باشید لحاظ و پاس نیست که نیست.
درباره اینکه شما گفتید که تو (مولوی حکیمی) تلویزیون و سریال زیاد دیده ای واگر نه از نام های هندی ها چی خبر بودی؟
عزیزان! مولوی حکیمی شاگرد من است یکسال قبل از نزد حضرت مولانا عبدالرحمن معتصمی غوری فارغ شده فعلآ درس میدهد بمن معلوم است و سوگند یاد میکنم بنام خدا که نامبرده سریال هندی را ندیده است و تلویزیون به مذهب من و او حرام است.
مگر کتاب چهارباغ که همه نظم است سروده زیبایی حاجی عبدالشکور دهزاد میباشد، من یک نسخه آن را به او داده بودم در باغ سوم آن کتاب صحفه 47 چاپ سال 1389 شعربسیار جانانه در باره تولسی و کابینه جهنمی اش سراییده شده است مولوی حکیمی نامهای مهمانهای روی میزی شما مسلمانان را از همان کتاب اخذنموده.

مگر شما دوستان اعتزاض بجای کرده بودید و جای اعتراض هم بود، ولی واقعیت چنین است که تقدیم شد.
والسلام برادر شما مفتی بشری غوری