آرشیف

2015-1-8

njehanzib

آیا!! روزه گرفتن تنها نـخــــوردن و یا ننوشیدن است؟

 

اسلام دارای پنج رکن اساسی میباشد که هر شخص مسلمان به انجام آن در صورت داشتن استطاعت وتوانائی مُکلف گردیده است که همانا:(کلیمه ، نماز، روزه ، ذکات و حج میباشد ) که روزه از جمله سومین بنای اسلام است وگرفتن آن برای هر مرد وزن مسلمان فرض میباشد.
ماه رمضان(روزه )پُرفیض ترین ماه سال است که درین ماه نزول قرآن کریم و شب قدر به وقوع پیوسته است ، روزه ماه ( ، مغفرت ، ماه رحمت،ماه استغفار ، ماه مهمانی خداوند(ج)، ماه امتحان بندگان دربرابر مشلات ، ماه پرفیض وبرکت است که درب های جنب ودربهای توبه بر روی تمام توبه کننده ومسلمین باز است ،ماه رمضان ماه برگشت بسوی خداست و تمام ما بنده گان باید بکوشیم تا درین ماه مبارک: اگر توانائی همکاری را داشته باشیم ، دست مدد بسوی اشخاص بی بضاعت ، فقراء ومساکین دراز کنیم ، از اشخاص که مریض هستند عیادت ویتیمان را نوازش کنیم تا با برکت این ماه بتوانیم برای خود اجر عظیم وتوشه آخرت کسب نمائیم ، چون یکی از ویژه گی های رمضان این است که ثروتمندان از حال فقراء ومساکین آگاه میشوند که فقراء درتمام سال به نان خشت شکم شان سیر نیست وهمیشه به این وضعیت قرار دارند ، وماه رمضان هم برای فقرا چندان مرحله سخت نیست چون عادت آن را دارند که گاهی برای شان نان میسر میشود وگاهی هم نی ، ما باید برای کسانیکه نیازمند همکاری هستند به قدر توان ایشانرا یاری نمائیم.
روزه داشتن به این معنی نیست که چیزی نخوری و ننوشی ، شخص روزه دار باید ضمن اینکه از خوردن ونوشیدن منع گردیده است باید با تمام وجود روزه بگیرد یعنی:

ظاهر ،باطن و قلب خودرا از کینه ودشمنی ها در برابر دیگران پاک کند .
چشمان خودرا از دیدن آنچه که خلاف آموزه های اسلام است مانند(فلم های مبتذل،دیدن بسوی نامحرم)وغیره حفاظت ونگهداری نماید.
زبان خودرا در برابر الفاظ ناپسند و ناخشنود مانند( دروغ گوئی، دشنام دادن کسی،غیبت کردن، وبدگوئی های دیگر محافظت ونگهداری کند.
دستان خود را برای گرفتن اشیاء حرام و لمس کردن آن مانند(مانند دزدی ، دست زدن بجان نامحرم زن/مرد محافظت کند.
پاهای خودرا از رفتن بسوی محلات غیر شرعی، گام برداشتن سوی محل که ممکن باعث انجام گناه شود و باعث بدنامی کسی میشود خود داری کند.
گوش های خودرا در برابر شنیدن صدای نامحرم، شنیدم موسیقی های نامطلوب از شنیدم الفاظ که خلاف اصول وقواعد شرع باشد خود داری نماید، 
و شخص روزه دار باید نهایت بردبار ، صبور ، باشد در برابر اطرافیان خود از تند خوئی ، بد خلقی و رفتار نامناسب خود داری ورزد چون یکی از اخلاق حسنه پیامبر اکرم(ص) اخلاق نیکوست .

یک شخص روزه دار برای داشتن یک روزه سالم ومطابق شریعت باید خودرا با موارد فوق عیار سازد تا باشد که از تمام مزایای این ماه پرفیض وبرکت استفاده اعظمی را نصیب شود .
از تمام برادران مسلمان میخواهم تا به عزت وحرمت این ماه پر فیض نگریسته از تمام دشمنی ها، مشکلات قومی ، لسانی،مذهبی ومنطقوی دست کشیده زیر چتر «واعتصِمُوبِیحبل اللهِ جمیعًآولاتفرقوّا» اخوت وبرادری زیست نمائیم ،
برای تمام مسلمانان جهان روزه خوش وپر میمنت را آرزو دارم