آرشیف

2017-9-26

محمد عالم افتخار

آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟

آیا شگوفانی استعداد های زنان؛ توطئه غرب میباشد؟

دوشیزه ایکه به حیث زیبا ترین دختر جهان در حدود زمانی معین؛ ثبت دفتر مُعرَف الگو ها در غرب یعنی «کتاب گینس» گردیده است. به این سیما به مثابه چراغ رهنما؛ دقت فرموده لطفاً عرایض آتی را دنبال نمائید!
*********
اگر مدعی شوم که از استقبال و تحسین نوشته ها و آثار خودم شادمان نمیشوم؛ بد ترین دروغگویی ممکن را مرتکب شده ام ولی اینجا بنا ندارم از پیام های نوازشگرانه و محبت آمیز عزیزان دور و نزدیک خاصتاً در رابطه به نوشتار «پرواز با پری آرزو ها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!» جز عرض سپاس؛ یاد دهانی بیشتری نمایم.
اما یک واکنش ویژه؛ سزاوار ارجگذاری و در عین حال نیازمند توجه و تأمل بسیار است. و این واکنش بی رو دربایستی در تقبیح همین نوشتار میباشد؛ که برایم راجع گردیده است!
فشرده بخش اساسی متن دریافتی که رو برداری از یک مجلس حجره ای چند نفره میباشد؛ تقریبا" چنین است:
«چیز های پر سر و صدای غربی مانند جایزه های نوبل تا یک زمانی خوب چلش کرد و هرکس که می شنید فلان و فلان جایزه نوبل گرفته دهانش باز میماند و خیال میکرد؛ این آخرین نعمت دنیاست و فقط نادره ها و نابغه ها اینگونه تعریف و تجلیل میشوند. مگر با تجربه های رسوا شده مانند جایزه صلح نوبل که به رئیس جمهوری نو انتخاب شده امریکا (اوباما) که یک مزدور جنگی کمپانی های اسلحه سازی بود؛ داده شد و یا با آن؛ دختر خورد سال پاکستانی ملاله را مشهور ساختند و زن بیرحم و عاطفه مثل آنگسانگ سوچی را لباس قهرمانی صلخواهی پوشاندند تا به هدف های استعماری شان استعمال نمایند؛ قوت و تأثیر این ترفند ها در جهان کم شد و شاید چند سال بعد این رسم و رسوم دیگر کاملاً متروک شود.
حال نوبت ترفند هایی دیگر قهرمان سازی و عوامفریبی است. «جوانترین پیلوت زن بوئینگ 777» که فلان دختر دهاتی سی ساله هندی را اعلان کرده اند؛ یکی از این ترفند های جدید است. از این سلسله فلان زن که گویا در فضا از مرد ها پیشی گرفته است؛ میباشد و در حدی هم زن هایی که گویا در مدیریت و تجارت یا هنرمندی یا ورزش موفق و میلیاردر شده اند…
این قدر که غرب با زن و ظرافت و زیبایی و جذابیت جنسی آن بازی کرده و از آن پول می سازد و دیگر هدف های اغواگرانه و گمراه کننده خود را در کشور های غربی و شرقی به پیش می برد؛ شاید از هیچ چیز دیگر جهان و انسان بهره گیری نکرده و نتوانسته است بکند. حال اینکه یک زن سی ساله دهاتی که زیاد هم معلوم نیست به راستی کجا ها چقدر تحصیل کرده پیلوت پیشرفته ترین و بزرگترین طیاره جهان شده آنقدر ثابت کردن کار ندارد. به راستی در عقب فرمان همان طیاره می نشیند و مثلاً در حضور داشت خبر نگاران و شاهدان طیاره را بالا میکند و راه می برد و باز پائین می نماید. 

 

ادامه مطلب در اینجا