آرشیف

2017-4-7

mazizi

آیا با حملات موشکی امریکا در پایگاه هوائی شعیرات استان حمص سوریه سیاست امریکا در قبال سوریه تغیر کرده است ویا خیر ؟

وزارت دفاع امریکا وصد راعظم اسرائیل قبلا روسیه را از حمله بالای پایگاه شعیرات در استان حمص سوریه اطلاع داده بودند !
 وزرات دفاع آمریکا "پنتاگون" اعلام کرد که آمریکا، از قبل روسیه را از حمله موشکی گسترده صبح روز جمعه به پایگاه هوایی سوریه مطلع کرده بود، تا به هواپیماها یا پرسنل روس در سوریه آسیبی وارد نشود.
صدر اعظم اسرائیل نیز گفته بود که مقامات سوریه را از پرتاب راکتی امریکا مطلع ساخته بود
در صورتیکه امریکا واسرائیل روسیه را از پرتاب موشکهای خویش به میدان هوائی شعیرات در استان حمص سوریه اطلاع داده باشد ، تا به ادوات و پرسونل نظامی آنها خساراتی وارد نشود ، وتمام عالم می دانند که ائتلاف روسیه وایران وبشار اسد جدا از همدیگر نیستند ؟ومسلمان روسیه به نیروهای بشار اسد وایران نیز گفته است که نیروهای خود را از میدان هوائی شعیرات حمص خارج کنند
پس تا ثیر پرتاب این موشک های کروز امریکا بر بالای نیروهای نظامی اشغالگر ایرانی وروسی وحتی خود بشار اسد چه خواهد بود ؟
از جانبی مقامات نظامی تابع بشار اسد گفتند که اکثرا طیارات نظامی وپرسونل نظامی سوریه از میدان هوائی مورد هدف خارج ساخته شده بود
در تازه ترین گذارش مقاما بلند پایه نظامی بشار اسد که از تلویزیون سوری منتشر شد شش نفر از سر بازان وابسته به بشار اسد ویکنفر ظابط سوری در حمله موشکی امریکا در میدان هوائی شعیرات حمص کشته شدند
وهمچنین بعضی خبر گزاریها اعلان کردند که هشت طیاره نظامی وابسته به اسد نیز خساراتی بر آنها وارد شده است
اما یک از خبراء عسکری ونظامی معارض سوریه در ترکیه از طریق شبکه الجزیره اعلان داشت که این میدان هوائی متروک بوده واداوات نظامی فعال در آن وجود نداشته است وطیارات داخل میدان غیر قابل استفاده بوده است
وبه نسبت اعلام قبلی امریکا واسرائیل به روسیه تمام پرسونل نظامی بشار اسد وروسیه وایران از حول وحوش این میدان هوائی خارح شده بودند
وخبر گذاری انتر تاس روسیه هم اعلام کرد که هیچ پرسونل نظامی روسیه درین عملیات آسیب ندیده است
سوال این جاست که آیا روسیه هم در گذشته از بمباردمان شیمیاوی بشار اسد وطیاره های خود بالای کودکان سوریه در شهر ادلب وسایر شهر های سوریه امریکارا با خبر کرده بود ؟
هر چند پرتاب موشکهای امریکا بر یکی از میدانهای هوایی سوریه مورد استقبال اکثریت بلاد غربی مانند فرانسه وانگلیس وکشور های اروپائی وکشور های عربی عربی ومملکت ترکیه واقع شده است اما تا حال نمیتوان مطمئن بود که آیا این عملیات نظامی امریکا دلیل کامل بر تغیر جزمی سیاسی ونظامی امریکا در قبال نظام سوریه است ویا خیر ؟
روزهای آینده ممکن مشخص شود که آیا ادعای ترامپ مبنی بر تغیر نظر آن در سوریه حقیقی است ویا اینکه امریکا می خواهد تا در برابر قتل عام ملت سوریه با سلاح کیمیاوی که توسط بشار اسد ،صورت گرفت ، می خواهد برای خود در سطح بین المللی کریدت حاصل نماید
زیرا دولت امریکا در دوران بارک اوباما در کنار ایران وروسیه قرارداشته وتمام تلاش آن آن ضربه زدن بر انقلابیون سوری بود وبس وهیج نوع حمایت سیاسی ونظامی از انقلابیون سوری بعمل نیاورده بود بلکه نظام اسد بر اساس حمایت سیاسی امریکا وحمایت نظامی واقتصادی ایران وروسیه بپا ایستاده بود
حالا این موضعگیری ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا دز صورتیکه جزری وجزمی باشد میتواند معادلات سیاسی ونظامی داخل سوریه را تغیر دهد

م- ع- عزیزی
07-04-2017