آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

آیا انتخابات بــــــــــــه دور دوم میکشد؟

 

انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی افغانستان برای اولین بار که مسئولیت کلی این انتخابات توسط رهبران و مسئولین افغانی بدون مداخله و همکاری فزیکی نیروهای بین المللی کمک بر امنیت و جامعه بین المللی، تنظیم و اداره گردیده بود، در 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی در کثیر از نقات کلیدی و امن افغانستان موفقانه برگزار گردید. تعداد اشتراک کنندگان در این انتخابات دور از تصور دولت داران کنونی و جامعه بین المللی بود که به هفت میلیون شخص واجد شرایط رقم میزد. به نظر من علت اصلی اشتراک خارق العاده مردم افغانستان در این انتخابات همان برگزاری مشترک انتخابات ریاست جمهوری توام با شورای ولایتی است که نامزدان انتخابات شورای ولایتی در هر منطقه، مردم حد اقل نامزد را میشناسند و قرابت دوستی مردم محل با کاندیدان شورای ولایتی، آنها را وادار ساخته است تا سری به مراکز رای دهی زده و رای خود را هم به کاندید شورای ولایتی مورد نظر شان و هم به کاندید ریاست جمهوری بدهند. گفتنی است که نتیجه حاصله این انتخابات نیز مثل انتخابات های گذشته بطور کامل قناعت بخش نیست و عاری از تخلف و تخطی نبوده است. (پر شدن صندوق ها به نفع کاندیدان مشخص، اشتراک اشخاص زیر سن، رای دهی مردان بعوض زنان، داشتن کارت های متعدد رای دهی با یک اسم و مشخصات، تفاهم کلی خط زدن برگه های رای دهی بین ناظرین انتخابات و مسئولین انتخابات، کمپاین در روز انتخابات، گماشته شدن افراد و اشخاص مشخص به پوست های آمریت، مدیریت و مامورین ثبت و توزیع اوراق توسط کاندیدان/نامزدان زورمند، وادار سازی کارکنان انتخابات از حمایت بر پرکردن صندوق ها به نفع چند نفر محدود….وغیره) موضوعات اند که نتیجه صد در صدی انتخابات را به چالش میاندازند. 
با ائتلاف هایکه قبل از انتخابات بین کاندیدان ریاست جمهوری جریان داشت، داکتر زلمی رسول – وزیر خارجه اسبق افغانستان نسبت به ده کاندید دیگر در محظر عام برنده تلقی میشد. که بر اثر کوشش و تلاش تیم اعتدال، برابری و سازندگی تحت رهبری داکتر زلمی رسول توانستند فعالیت های انتخاباتی چشم گیری را به نفع خویش انجام دهند که اساسی ترین فعالیت شان، متقاعد ساختن ستون نیمه برجسته دولت کنونی و برادر آقای حامد کرزی (عبدالقیوم کرزی) میباشد. همچنان گذشت سردار محمد نادر نعیم و آوازه گذشت…..! اغلب مردم افغانستان به این باور بودند که پایه اصلی دولت کنونی، موافق طرزالعمل های تیم اعتدال، برابری و سازندگی است و این تیم، با استفاده از امکانات دولتی به نفع خویش میتواند نتیجه انتخابات را از یک گوشه به گوشه ای دیگر بکشاند که خوشبختانه نگرانی مردم در این راستا بعد از اعلام نتایج 10 در صدی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بیجا اعلان شد و نتایج اعلام شده قرار ذیل است:

نتایج ده درصدی انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 افغانستان:
1- داکتر عبدالله عبدالله

212312 
41،89%

آیا انتخابات به دور دوم میکشد؟

2- داکتر محمد اشرف غنی احمدزی

 190561
37،65%

3- داکتر زلمی رسول

 49821
9،83%

4- پروفیسور عبدالرب رسول سیاف

 25679
5،07%

5- محمد شفیق گل آقا شیرزی

 11132
2،20%

6- محمد داوود سلطان زوی

 2442
0،48%

7. هدایت امین ارسلا

1360 
0%

 

آیا انتخابات به دور دوم میکشد؟

و یا نتیجه ای این دایره؛

از نتایج ده درصدی آرا به این نتیجه رسیده ام که:
1. مثلث شوم که به پیروزی زلمی رسول دل باخته بود در دور اول از صحنه خارج شد. 
2. عبدالله عبدالله تنها کاندیدی که امید پیروزی را در دور اول دارد. 
3. اشرف غنی که از پیروزی در دور اول ناامید شده، تنها چانس کامیابی اش را در دور دوم می داند. 
4. سیاف و گل آقا شیرزوی دو کاندیدی که تنها با کشیده شدن انتخابات به دور دوم در حکومت آینده سهیم خواهند شد چون کشیده شدن انتخابات به دور دوم را این دو کاندید نتیجه تلاش خود می دانند. 
حالا، سخن از تیم های اصلاحات، همگرایی و تحول و تدارم ورد زبان های افغانستان نشینان است، به تعبیر بعضی از اشخاص بعد از مشاهده نتیجه ده در صدی انتخابات، انتخابات به دور دوم خواهد کشید. نشست های محرمانه بین نامزدان پیشتاز چون داکتر عبدالله عبدالله – رهبری تیم اصلاحات و همگرایی و داکتر زلمی رسول نیز اشاره ای بر کشیدن انتخابات به دور دوم مینماید. اما، خوشبختی مردم افغانستان و دولت افغانستان تا حال این است که هیج یک از رقیبان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نحوه برگزاری پروسه سرتاسری و سری انتخابات و نتایج فعلی انتخابات نا راضی نیستند و همه کاندیدان نتیجه این انتخابات را به نفع افغانستان تعبیر میکنند. گفتنی است که در صورت کشیدن روند انتخابات به دور دوم، کمیسیون مستقل انتخابات قبل از قبل اعلام کرده است که آمادگی های کامل جهت برگزاری مجدد و دوباره انتخابات سرتاسری را دارد. و ناگفته نماند که دور دوم انتخابات زمانی امکان پذیر است که یکی از کاندیدان توانایی تکمیل نمودن پنجاه جمع یک فیصد رای کلی انتخابات را نداشته باشد. هر چند نتیجه نود درصد باقی مانده آرا تا تقریباً یک ماه دیگر اعلان خواهد شد، اما براساس قانون اساسی افغانستان اگر هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری در دور نخست، آرای پنجاه در صد جمع یک را کسب نکنند، دور دوم انتخابات با حضور دو نامزد پیشتاز برگزار می شود. نادر نادری رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید: هنوز زود است تا در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت شود.