آرشیف

2017-4-17

جام غور

آگاهی!

به اطلاع عموم همشهریان فیروزکوه رسانیده میشود که، موسسه خیریه جام غور و به همکاری وبسایت بین المللی جام غور، عینک های نمره ی را از بیرون کشور جهت توزیع رایگان به نیازمندان وارد نموده، افراد و اشخاص نیازمند میتوانند به آدرس زیر مراجعه نموده و عینک مورد نیاز شانرا بطور رایگان دریافت نمایند.
 
شرق شهر فیروزکوه، جنوب ساختمان قدیر خان، دفتر وبسایت جام غور و کلینیک دندان داکتر خلیل رسولی.
زمان: روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 11 بعد از ظهر.
برای معلومات بیشتر با این شماره ها در تماس شوید:
0777104027
0780442560
 

آگاهی برای دریافت عینک نمره ای - وبسایت جام غور

آگاهی برای دریافت عینک نمره ای - وبسایت جام غور