آرشیف

2018-4-3

afrotan

آپریل فول اشرف غنی!

در شامگاه یکشنبه دوازدهم حمل سال نو ۱۳۹۷ هجری شمسی  مطابق با ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ که فقط چند ساعت به آغاز یکم آپریل یا همان روز معروف دروغ یا April Fool’s Day۱ مانده بود محمد اشرف خان غنی  داروغه ارگ کابل دستور صادرکرد تا چند دست  لباس های بهاری اش را به عزم سفر به سویی نامعلوم در بوقچه سفری اش جا بجاسازند . وضمنأ سفارش کردتا یک پروند هیلیکوپتر(چرخبال ) را نیز که توان انتقال چندین تن از پهلوانان بلی گویک زورخانه های ارگ  را داشته باشد آماده سازند .
اگربگوئیم که این برادر عزیز ما نه  ببخشید ؛!!  سرقوماندان اعلای  نیروهای زمینی و هوائی وآخیرأ نیز  بحریی کشور ما که بلانسبت خود را رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان می خواند از روزی که  زورخانه های حرم سرا ی ارگ شریف را بر وجود مبارک خود مزین فرموده الی یومنا هذا در دوکلیمه حرف چندین مرتبه با ضمیر مفرد متکلم خود را سرقوماندان اعلی و رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان خطاب نموده است . جالب ترین بخش سخنانی که در هر مناسبت وبه هر منظوری بیان میدارد آنگاه است که تصور میکنند در یک صنف اکابر تشریف دارد و برای شاگردان که اکثر شان از ترس و ناچاری سخنان هذیان گونه ی وی را با کف زدنهای پیاپي بدرقه مینمایند وعده های خود را با اقساط تقسیم میکند و هرباری که در میان مردم ظاهر میشود با ادبیات بازار معامله از پرداختن قسط اول درحالی سخن به میان می آرد که هیچگاه و هیچ کسی  درهیچ کتله ای عوام الناس ازپرداخت  قسط دوم وسوم معامله اطلاع حاصل نکرده است .

https://www.youtube.com/watch?v=5VIm0vpIF1g&feature=youtu.be

چنانچه می بینید و می شنوید این حضرت رئیس غنی که بر کرسی تعیین سرنوشت یک ملت جلوس کرده است  چگونه ادای مسؤلیت ملی  را فقط با یک سپاسگذاری از مردم غیور و شجاع ولایت  پکتیا به حیث یک وظیفه ملی و انسانی اش قرض بزرگ تلقی مینمایند و دلیل آنرا انتخابش به حیث رئیس جمهور افغانستان می خواند وگشائیش سه میگاوات برق وارداتی ازخارج را بخش کوچکی ازآن قرض بزرگ عنوان میکند.رئیس غنی بادیدن تک تکی ازچهره های حاضران آن قرضه راتعریف    کردوگفت:من درحالیکه نه پول داشتم ونه تفنگ ،شما به من رأی دادید وشما مرا رئیس جمهورساختید!! وقتی مردمی که برای شنیدن سخنان حضرت رئیس غنی آورده شده بودند  این گونه اظهارات غیر واقعی و دروغینی را  از سوی رئیس غنی شنیدند نخست شگفت زده شدند اما وقتی دیدن که حضرت رئیس ازعادات و رسومات جوامع غربی آگاهی دارد و در مناسبات فرهنگی اکثر جوامع فرنگی روز اول اپریل یا April Fool’s Day را با ابراز اینگونه سخنان گرامی میدارد به احترام روز اول آپریل برای مدت پنج دقیقه خاموشی اختیار نمودند !!. اما ناگهان در گوشهای همه حاضرا ن جلسه این شعر شاعر نامدار زبان پشتو حمزه بابا را که به آواز رسای رفیق شینواری  یکی از هنرمندان فقید تاریخ هنر با موسیقی دل انگیزی سروده شده است درفضای تالار می پیچید .