آرشیف

2018-8-6

afrotan

آنچه از سر گذشت شُد سر گذشت!

مردی که به لافوکی مشهوربود مي گفت من با يكي ازسياستمداران برجسته مذاكره نموده  واونیز به من سفارش مهمي كرده است. پرسيدند چه سفارشي؟! گفت؛ يك روز بيرون اتاق جلسه ايستاده بودم كه آن سياستمدار معروف مرا ديد و با دو لب خودش به من گفت؛ برو گمشو مردكه! ديگه اينجا پيدات نشه!

در این هنگامیکه ازمیهن آبائی و پدری ام هرلحظه  جنازه ها واجساد تیرباران شده ای از نزدیک ترین یاران حیاتم بردروازه ای ازامید یک ملت آویزان میکنند وهرلحظه شاهد تیربــــاران مظـلومـــانـــــه بی گناهان ام که به جرم بی گناهی درمساجد وعبادتگاه ها به دارکشیده می شوند و محاکمه صحرایی می گردند .!! درچنین مؤقیعتی در برج عاج بی تفاؤتی نشستن و به چیزی غیراز یاد یاران پرداختن آیا خیانت نیست ؟ اما ما در شرائطی زندگی میکنیم که نه میتوان آرام نشست و بی تفاؤت بود .

https://www.youtube.com/watch?v=YaXK7wWn1UE

ما باور کامل داریم و درهر پله ای از زندگی که با یاد ارواح مطهر شهیدان  نفس میکشیم یاد  شهدای ارجمند تاریخ ما و همه مبارزین راستین راه عدالت و آزادی را به مبارزه بی آمان و مسالمت آمیز دعوت میدهند واین دعوت توشه ء راه مبارزه ما محسوب می شود . روح همه شهدأ بویژه شهید راه صلح وعدالت دکتر سید علیشاه موسوی یارمبارزه و جهاد عادلانه انسانی و اسلامی ما گرامی باد .

ادامه مطلب در اینجا