آرشیف

2014-12-22

عید محمد عزیزپور

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان

 

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. این مطلب را وکیلان "شبکه جهانی عدالت"، روز جمعه (۳۱ سنبله/شهریور) به خبرنگاران در کابل گفتند.

اینکه امریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است، برای کمتر کسی پوشیده است. این هم برای بسیاریها پوشیده نیست که امریکا مسأله حقوق بشر را استفادۀ ابزاری میکند. حقوق بشر برای امریکا وسیله یی است برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره. در هر نقطۀ جهان که منافع امریکا تامین شده باشد، سخنی از نقض حقوق بشر شنیده نخواهد شد. هرگاه اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی این کشور در جایی به مخاطره بیافتد، آنگاه ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی همراه با ابزارهای تبلیغاتی حقوق بشر به گردش میافتد.
در جنگ امریکا بر ضد ترور، دوکشور دارای حاکمیت اشغال شد که در نتیجه ملیونها انسان بیگناه نابود شد، معیوب و یا آواره شد. نیروهای این کشور هزاران انسان بیگناه را بکشتند، هزاران انسان دیگر را به بند و زولانه کشیدند، شکنجه نمودند و معیارهای ابتدایی حقوق بشر و قانون و مقرره های جنگی را به زیرپا نهادند. امریکا اسیران جنگی را بنام «رزمندگان غیر قانونی» و فاقد هرگونه حقوق بشری اعلان کرد. گویا هنجارها و معیارهای حقوق بین الملل (معاهدات ژنیو) مربوط به اسیران جنگی در رابطه با آنان نباید رعایت شود. امریکا زندانها و شکنجه گاهای زیادی بیرون از مرزهایش ساخت و اسیران جنگی و زندانیان را از هرگونه حقوق اسیری و بشری شان محروم ساخت. 
البته این امربرای بسیاری کسانیکه برای حقوق و آزادیهای بشر کارزار میکنند، پذیرفتنی نیست. یکی از گروهای مدافع حقوق بشر، وکیلهای زندانیان بازداشتگاه بگرام اند که در روز روز جمعه (۳۱ سنبله/شهریور) به خبرنگاران در کابل صحبت میکردند و گفتند که آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. 
آنان گفتند که آمریکا در یک دهه گذشته افراد زیادی را در بازداشتگاه بگرام شکنجه کرده است. به گفته آنها، برخی از بازداشتیان در اثر شکنجه جان خود را در زندان از دست داده اند، حال آنکه وکیلهای مدافع در شش سال گذشته اجازه دیدار با زندانیان را نداشته اند.
 

خانم تینا فوستر

خانم تینا فوستر

خانم تینا فوستر، یکی از وکیلان گفت که به عنوان یک شهروند آمریکا "شرمنده" است که کشورش "بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان" است. او افزود: "ما می‌دانیم که صدها نفر در زندان‌های آمریکا شکنجه شدند و این را هم می‌دانیم که کسانی در زندان بگرام به دلیل این شکنجه‌ها جان خود را از دست دادند. ما کاملاً باور داریم که حکومت آمریکا و سیاست‌هایش حقوق بسیاری از مردم را نقض کرده است." 
تینا فوستر گفت: "می‌خواهم از حکومت حامد کرزی قدردانی کنم، به دلیل حفظ حاکمیت ملی افغانستان و از این که تعهد کرده کسانی که در این زندان به سر می‌برند، بر اساس قانون اساسی افغانستان از دسترسی به عدالت برخوردار خواهند شد." 
اما اینکه تعهد آقای کرزی تا کجا باورمندانه است، باید به زمان واگذاشت. آنچه مردم افغانستان تا کنون از آقای کرزی شنیده اند، وعده های توخالی است و بس. 
به نظر این وکیلان دولت افغانستان با گرفتن مسئولیت بازداشتگاه بگرام، حاکمیت ملی خود را ثابت کرد و توانست که یکی از زندانیان "غیرقانونی" آمریکا در این کشور را مسدود کند. 
البته این گفته تنها یک خوشبینی درینمورد است. حال اینکه دولت افغانستان از آغاز یورش امریکا و ناتو به این کشور تا کنون هیچگاه ثابت نتوانسته است که دولت دارای حاکمیت ملی است. امریکا نیز دولت افغانستان را به عنوان دولت دارای حاکمیت ملی در نظر نداشته است و نخواهد داشت. این امر نمونۀ دیگر از بی توجهی امریکا به حقوق بشر و حقوق یک کشور است. نقض حاکمیت ملی دولت دیگر و خودسری در قلمرو کشور دیگر بدترین نمونۀ نقض موازین حقوق بین لمللی است. ایالات متحده همجنان بزرگترین ناقض حقوق کشورهاست.

 

 

 

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان

 

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان

 

آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان

 

http://www.firouzkoh.com