آرشیف

2015-1-24

صدیق الله سلطانی غوری

آغــــــاز سال جـــدیـــــــد 1393

 

سلام وعرض احترام خدمت تمام دوستان :

 

در آغاز سال جدید 1393 قرار داریم از خداوند منان آرزومندم که تجارب سال گذشته که یک سال خونین برای ملت مسلمان ومجاهد پرور افغانستان بود تکرار نشود ,امید است سال جدید یک سال باشد که همه خاطره ها جدید باشد یک سال پراز محبت باصلح ,آشتی, آرامش ,بازسازی ,پیشرفت ,وارتقأظرفیت های اسلامی , ,اجتمائی ,فرهنگی وسیاسی را تحت چوکات اسلامی سپری نمائیم .
امید است که یک انتخابات بدون تقلب وتحرک دشمنان ملت غیور افغانستان را دشته باشیم وباخاطر آرام وامنیت کامل کاندیدای شایسته ومورد نظر خویش را انتخاب نمائیم ,تاباشد یک فغانستان مقتدر, باثبات وکارا داشته باشیم که بتواند از تمامیت عرضی خود دفاع نموده وارزش های اسلامی وافغانی خود را حفظ نموده وبتواند بااستفاده از تولیدات داخلی خویش به ضروریات واحتیاجات ملت پاسخ گوبوده وخود را از وابستگی های خارجی نجات دهد.

باتشکر