آرشیف

2021-2-18

آسمان من سفید است
گویند در آن بالا،
سقف آبی و خورشید پیداست در روز
یک ماه است میان ظلمت و
چندین ستاره در شب اش پیداست
سقفی ست سفید اما مرا
با یک چراغ در مرکز اش
در وقت سحر تا عصر خاموش و
شب است روشن به شرط برق!

https://uupload.ir/files/8ryj_00.png