آرشیف

2016-6-4

Shahla Latifi

آزادی زن
آزادی زن را نباید با طرز پوشاک زن به اشتباه گرفت. آزادی و استقلال یک زن یعنی قادربودن یک زن به داشتن زندگی معتدل و مورد علاقه وی تا او بتواند حق تحصیل، گفتار، نظردهی، تصمیم گیری و رأی دهی را داشته باشد. و بتواند با سربلندی و حقوق قابل تامل شغل دلخواه خود را پیدا کند

آزادی زن یعنی یک زن بتواند با مراد دل خویش در وقت معین و مناسب به حال، ازدواج کند. رفیق شوهرش باشد. هر دو شریک و یار همپایه یکدیگر باشند
آزادی زن، یعنی شامل بودن یک زن در تمامی مراحل تصمیم گیری در طرز تعلیم و تربیت فرزندان وی. و اگر گاهی زن با اشتباهی می لغزذ، توهین و تحقیر و لت و کوب نشود، در عوض دستان شوهر به اطراف شانه های زن، با مهر و باور کامل بچسبند

آزادی زن یعنی زن اجازه تصمیم گیری را داشته باشد و بدون ترس و هراس، در طرح و پلان زندگی فردی و اجتماعی، نظر و پیشنهاد ارائه کند. و با رشد و تکامل طبیعی، بی لت و کوب و بدون خشونت زبانی، روحی، جنسی، جسمی/ فیزیکی و اقتصادی با کسب تجربه ها به پخته گی برسد و با قوت ذهن خود از همه فراز و نشیب زندگانی درس و تجربه ها حاصل کند

آزادی زن یعنی استقلال فردی زن برای بهبودی وضعیت زن و برای بهبودی حال و روزگار خانواده و جامعه. آزادی زن یعنی یک زن بتواند در محیط سالم و تندرست خانوادگی و اجتماعی روز به روز با جرأت تر، عاقل تر و روشنتر از دیروز با متانت رفتار کند

اگر زن، سرپوش/ چادر به سر ندارد، ولیکن هنوز زیر بار خشونت های خانوادگی دست و پنجه نرم می کند، آن زن، زن آزاد نیست. اگر یک زن در جامعه پیشرفته از فضیلت های انسانی و مزایایی سالم زندگی پیروی نمی کند و شب و روز به مرد/ شوهرش محتاج است و لحظه به لحظه زیر کنترل و بار عصیان مرد خموشانه جان میدهد ، آن زن ، زن آزاد نیست

آزادی زن، آزادی انسانیت است، تا زن این موجود لطیف اما تنومند بتواند دست به دست مرد یک خانواده و جامعه سالم را آباد نماید

با ارادت مخلصانه
شهلا لطیفی