X

آرشیف

آرایــش دخـتـــران در مـکتـب

در قدیم خانمهای خانه در محافل عروسی ومجلس هایکه بین زنان برپا میشد آرایش میکردند.
اما درشرایط امروزی زنان برای زیبای بیشتر بعضی از  مواد مثنوی را به صورت میکشند درحالیکه آنها زیبا هستند اما بازهم می خواهند که زیبا ترشوند.
اگر چه زیبای ظاهری چندان مهم نیست اما در زمان حال آرایش کردن یکی از سلیقه های زن شمرده میشود.
خانم ها به هرصورت اما به مرور زمان دختران جوان وشاگردان مکتب نیز به آرایش رو آورده اند.
گرچه هرعمل به خواهش شخص وعادت انسان مربوط است ولی آرایش دختران درمکتب یک عمل نا پسنددیده است آنها یک تعداد ازکریم ها وداروهای دیگر را به صورت خود می زنند. شاید برای اینکه زیبا می شوند اما نمی دانند که برای مقبولی یک یا چند روز زیبای همیشه گی خودرا از دست میدهند.
حالا مدتی است که چادر های رنگه نیز بین شاگردان مکتب مروج شده تعدادی ازآنها برعکس یونفورم مکتب از شال های سرخ وسیاه وزرد وغیره به عوض چادر سفید مکتب استفاده میکنند همچنان بعضی از شاگردان پتلون های آبی ولباس های که از رنگ های مختلف در آن کارگرفته شده می پوشند که شخصیت یک متعلم را زیر سوال قرار می دهد.
چند سال قبل دریکی از مکاتب کابل متعلم بودم در آنجا به ما اجازه داده نمیشد که حتی بیگ های دختران رنگه باشد.طبق یونفورم شاگردان باید لباس های شان سیاه وچادرهای سفید وبوت یا چپلی سیاه وجراب سفید می پوشیدند.حتمآ دختران موی بند رنگه هم نمیداشتند چه باشد که لباس رنگه ویاهم آرایش کنند.
یک دختر با لباس مکتب زیبای خاص را دارد واگربا آن ساده گی نیز حفظ شود هم از قوانین مکتب ومعارف پیروی  کرده ایم وهم ازموادیکه سبب امراض جلدی واز بین رفتن زیبای طبعی میشود خوداری میکنیم.
شاگردان باید متوجه درس وتعلیم خود باشند به خصوص قشر اناث که بسیار عقب ماند اند نه اینکه وقت گرانبهای خودرا که از الماس هم بیشتر ارزش دارد مصرف کارهای بی جا وبی فایده کنند.
همانطوریکه یکی از دوستانم که از کریم ها ومواد مثنوی آرایشی استفاده میکرد از بخارها ولکه های صورت خود شکایت داشت  او درآن حالت از میکپ وپودر صورت استفاده میکرد او میگفت هرمواد راکه استعمال کردم صورتم خوب نشد من ازوی خواستم تابجای این داروها از نباتات طبیعی استفاده کند.
او اولا به حرفم گوش نمی داد اما بعدآ در اثر تاکید وباوریکه به من داشت حاضر شد استفاده ادویه ها سامان آرایشی را کنار بگذارد.
من برایش توصیه کردم که از خلال بادنجان رومی ولیمو استفاده کند او از رومی هایکه حاصل دست خودشان بود استفاده کرد به مدت یک ماه تغیراتی به صورتش دیده شد چهره اوسفید وبه مرور زمان دانه ها ولکه های صورتش گم شد.
امید که دوستان دیگر نیز ازین مثال پیروی کرده وبرای جلوگیری ازامراض مختلف جلدی از استفاده مواد کیمائی مثنوی وآرایش بی جا خود داری کنند تا یک وقتی پشیمان نشوند.وهمچنان خانواده ها ومامورین مکتب نیز در این مورد توجه نمایند واز آرایش دختران مکاتب جلوگیری نمایند.
 
 
پایان
 قوس ١٣٨٩

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.