آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش سفر تیم کبدی ولایت غور به مسابقات زون غرب

جان محمد حیدری

786 

تیم کبدی ولایت غور در مسابقات مورخ 1/3/1392 زون غرب که بین پنچ ولایت در شهر فراه برگزار گردیده بود اشتراک نمودند که بعد از 3 در روز ختم مسابقات در بین پنچ ولایت مقام دوم را از آن خود ساختن. 
هدف از این مسابقات شناسائی و انتخاب چهره های برتر ورزشکاران در سراسر افغانستان جهت راه یافتن به تیم ملی کبدی افغانستان بوده که خوشبختانه سه تن از ورزشکاران تیم کبدی ولایت غور هریک :
1- فضل الحق ولد دوست محمد 
2- نصرت ولد فضل احمد 
3- بسم الله ولد خرم 
به تیم ملی کبدی افغانستان راه یافتن وهمچنان در اخیر مسابقات برای تیم کبدی ولایت غور کاپ قهرمانی مقام دوم ، حکم قهرمانی مقام دوم و همچنان تحسین نامه نیز عطا گردید این بود گزارش مفصل از سفر تیم کبدی ولایت غوردر زون غرب.

بااحترام 
جانمحمد "حیدری " 
مسول فدراسیون کبدی غور