آرشیف

2016-1-29

داکتر جمعه گل یعقوبی

گزارش سال مالی 1394 شفاخانه و لایتی غور

شفاخانه ولایتی غور طوریکه از نام آن هویدا است مسئولیت ارایه خدمات شفاخانه ئی را برای تمام مراجعین و طور خاص مجموع نفوس ولایت غور دارد و آخرین قدمه رجعت گیری از قدمه های پاین تاسیسات صحی در ولایت غور میباشد ، شفاخانه ولایتی غور از جمله شفاخانه های تحت ریفورم پروژه اصلاحات شفاخانه های وزارت محترم صحت عامه است (بودجه انکشافی ) ریفورم از سال 1385 آغاز گردید ( که در آن ایام دارای 33 بستر بود و اکنون اضافه از صد بستر فعال دارد ) شفاخانه دارائی بخش های ( جراحی ، نسائی ولادی، داخله عمومی ، داخله اطفال ، خدمات مریضان سرو پا، فارمسی، خدمات لابراتواری و بانک خون ، التراسوند ، اکسری ) تشکیل منظور شده شفاخانه 183 نفر مجموعه پرسونل موجود 144 نفر و زیادترین پرسونل کمبود در بخش پرسونل مسلکی ( متخصص ، داکتر ) میباشد.

ادامه مطلب در اینجا