آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

گزارش: امضأ تفاهمنامه آموزش حقوق بشربا ده نهاد تحصیلی!

گزارش از: محمد جواد "علوی"

همکاری های کمیسیون حقوق بشر با نهاد های تحصیلات عالی ونیمه عالی در ولایت غور رو به افزایش است. صبح امروز، طی جلسه ای با حضور رؤسا ونمایندگان ده نهاد تحصیلات عالی ونیمه عالی، کارمندان این دفتر و رسانه های محلی در ولایت غور، تفاهمنامه های آموزش حقوق بشر بین کمیسیون ونهاد های علمی امضأ شد.
دراین جلسه جواد "ر ضایی" رئیس دفتر ولایتی غور، ضمن خوشامد گویی به اشتراک کنندگان، ا زهمکاری ریاست پوهنتون، ریاست دارالمعلمین این ولایت وهمچنین امریت های دارلعلوم عالی امام ابوحنیفه (ره) و دارالعلوم مرکز ولسوالی لعل وسر جنگل تشکر وقدردانی نمود. سپس استاد " شاداب "سرپرست پوهنتون ولایت غور، گفت:" ما امسال در نصاب درسی پوهنتون ولایت غور، برای پنج صنف درسی آموزش حقوق بشر را گنجانده ایم. هر محصل علاوه بر خودش وفامیلش حد اقل برای ده تن دیگر مفاهیم حقوق بشری را انتقال می دهد." وی اضافه کرد:" چون محصلین ما علاوه بر مرکز ازولسوالی های دیگر این ولایت است، ما در حقیقت وسیله انتقال مفاهیم حقوق بشر در ولسوالی هاوقریه وقصبات می شویم."
آنگاه استاد "ایوبی" معاون دارالمعلمین ولایت غور در مورد، همکاری های این مرکز، با کمیسیون مستقل حقوق افغانستان صحبت نمود وگفت:" شش سال است که درالمعلمین ولایت غور، با کمیسیون در امر آموزش حقوق بشر همکار است و درسال های گدشته 1300 محصل با مفاهیم حقوق بشر آشنا شدند و امسال هم مثل سالهای گذشته در پروگرام های درسی مان، آموزش حقوق بشر را گنجانده ایم و به خصوص در سال جاری ما 500 محصل جدیدالشمول داریم واز این تعداد، 300 تن آنان را قشر اناث تشکیل می دهند وامسال 300 تن از خواهران محصل ما درولایت غوربا مفاهیم حقوق بشر آشنا می شوند "
دگروال عبدالقدوس قوماندان تولی تعلیمی پولیس ملی قوماندانی امنیه ولایت غور، نیز یکی دیگر از اشتراک کنندگان وامضأ کنندگان تفاهمنامه آموزشی حقوق بشر بود. وی افزود : " ما سالانه بیش از 250 سرباز وساتنمن را دراین مرکز تعلیم می دهیم و یکی از مضامین اموزشی ما حقوق بشر است، که در طی دو ساعت در هفته تدریس می کنیم والبته مواد درسی و چیبتر از سوی دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر به اساتید و محصلین ما داده می شود."
در ادامه نمایندگان دارالعلوم مرکز چغچران و ولسوالی لعل وسر جنگل نیز در مورد ضرورت آموزش حقوق بشر و آشنایی مردم با حقوق بشری و حقوق حقه شان صحبت نمودند. مولوی خیرالدین به نمابندگی از دارالعلوم عالی امام ابوحنیفه (ره) گفت:" حقوق بشر را اسلام آورده است و بشر قبل از آن دارای حق وحقوق نبود." در آخر شیخ انصاری نماینده دارالعلوم لعل وسر جنگل از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر راه اندازی ورکشاب ها، سمینار ها و امضأ تفاهمنامه های آموزش حقوق بشر تشکر و قدر دانی نمود.
در پایان این محفل، به تعداد 10 تفاهمنامه آموزشی حقوق بشر، توسط جواد "رضایی" رئیس دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد "شاداب" سرپرست ریاست دانشگاه ولایت غور، استاد "ایوبی" معاون تدریسی دارالمعلمین ولایت غور والحاقیه های آن، مولوی خیرالدین نماینده دارالعلوم مرکز چغچران والحاج شیخ انصاری نماینده دارالعلوم مرکز لعل و سرجنگل به امضأ رسید.

 

محفل امضأ تفاهمنامه آموزش حقوق بشر، با دعائیه خیر مولوی خیرالدین اختتام یافت.
پایان

 

گزارش: امضأ تفاهمنامه آموزش حقوق بشربا ده نهاد تحصیلی!

 

گزارش: امضأ تفاهمنامه آموزش حقوق بشربا ده نهاد تحصیلی!

 

گزارش: امضأ تفاهمنامه آموزش حقوق بشربا ده نهاد تحصیلی!