آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش از مراسم استقبالیه یک ورزش کار‏

عزیزالله مهدی

روز چهار شنبه برابر با اول سنلبه سال جاری، از جواد “حسینی” قهرمان طلایی کشور در مرکز ولسوالی لعل وسرجنگل استقبال گردید.
جواد “حسینی” فرزند عباس متولد سال 1372 در قریه میانه ده دیوالک ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور فعلا باشنده شهر هرات یکی از جوانان ورزش کار افتخار آفرین کشور عزیز مان افغانستان، از 12 سال به این طرف دررشته های کانگفو و تکواندو در داخل و خارج کشور تمرینات و مسابقات داشته که در نتیجه موفقیت های زیادی کسب نموده و مدال های زیادی را از آن خودش کرده است، اما اینبار متفاوت از هر بار سخن از قهرمانی و افتخار آفرینی است.
جواد “حسینی” در وزن 58 کیلو این جوان غیور و قهرمان غور، اخیراً تاریخ 20/05/1391 در مسابقات تورنمنت بین المللی ترکیه (استانبول) که با حضور ورزشکاران کشور های آسیایی به شمول یک نفر از اتحادیه اروپا دایر شده بود، اشتراک نموده با شکست 7 ورزش کار در رشته کانگفو از کشور های:
1- ایران
2- بنگلادیش
3- کوریا
4- جرمنی
5- چین
6- جاپان
7- ترکیه
مقام طلایی را کسب نموده کشورش اش را با مدال طلا متفخر ساخت.
برگشت پیروز مندانه این قهرمان طلایی مورد استقبال هزاران مردم ورزش دوست در کابل قرار گرفته از رزمنده گی و افتخار آفرینی اش سپاس گذاری گردیده تشویق و ترغیب گردید.
جواد “حسینی” این جوان وطن دوست و مردم دوست با بازدید اش از مردم لعل و سر جنگل افتخارات اش را شریک نموده روز چهار شنبه برابر با اول سنبله سال جاری مورد استقبال صد ها مردم ورزش دوست در مرکز ولسوالی لعل وسرجنگل قرار گرفت. این مراسم استقبالیه توسط مجتمع علمی و فرهنگی نجات سازمان دهی شده از اول میدان هوایی لعل الی مرکز لعل تعمیر مجتمع علمی و فرهنگی نجات با حضورانبوه از مردم به شمول سر پرست ولسوالی لعل وسرجنگل محترم حاجی دانش یار، وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی محترم یوسفی، حاجی اعتمادی ولسوال اسبق لعل وسرجنگل، مدیران لیسه های مرکز و دارالعلوم، خانم زهرا “شاهد” ریس شبکه جامعه مدنی در لعل و تعدادی از مقامات ادارات دولتی، پذیرایی شده محفل با سخنرانی، اما ن الله “برومند” ریس مجتمع علمی و فرهنگی نجات، حاجی دانش یار سر پرست ولسوالی لعل وسرجنگل، اقای یوسفی و کیل شورای ولایتی و حاجی اعتمادی ولسوال اسبق ولسوالی لعل وسرجنگل اغاز گردیده هر یک ضمن تبریکی و سپاس از جواد “حسینی” قهرمان طلایی کشور، پیرامون ورزش، رشد ورزش در سال های اخیر صحبت نموده واز افتخارات خلق شده توسط جوانان مخصوصاً در مسابقات بین المللی چین و لندن که روح الله نیکپا” در کنار بقیه جوانان غیور چون نثار احمد “بهاوی” بیرق کشور عزیز مان را در کنار بقیه کشور های ورزش کار به احتزاز در آورده با کسب مدال برونز مردم افغانستان را مفتخر ساخت.
در پایان، جواد “حسینی” این قهرمان طلایی با توزیع تحایف و اهداء گل از طرف مقامات و مردم بار دیگر مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته محفل ختم گردید.