آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

گزارش از شروع کار سیمینار

سمینار تحت عنوان امپراطوری غوری ها جایگاه آن درتاریخ ، تمدن وفرهنگ افغانستان ومنطقه  به فضل خداوند وهمکاری دوستان امروز مورخ 23/حمل/ 1388 آغاز گردید. درابتدا انجنیر عبدالرحمن غوری بیانیه افتتاحیه را ایراد فرمود. که متن بینانیه ایشان در زیر به نشر سپرده میشود.
 
 
بنام خداوند جان وخــرد
کزین برتراندیشه برنگذرد
جلالتمآب محترم……………………
جناب محترم……………………….
مهمانان گرامی!
اعضای محترم کابینه ، نمایندگان محترم مردم درپارلمان!
اعضای محترم کوردپلماتیک ونمایندگان غیردپلماتیک کشورهای خارجی مقیم کابل!
مهمانان هموطن ودانشمندان محترم که ازخارج کشورتشریف آورده اند!
پژوهشگران و کارشناسان حوزه تاریخ ، اگاهان عالیقدرعرصه فرهنگ ونظام داری ، استادان دانش اجتماعی ، افسران وپاسداران حریم آزادی ، منسوبان دلیروبیباک امورامنیت وقوای مسلح ، مجاهدان ومبارزان دلاور، فرزندان فداکارودوست داران فرهنگ وتمدن غوریها وامپراطوری غورشاهان افغانستان درسمینارکنونی !
اجازه بفرمائید تا ازنام خود بعنوان میزبان شما در این سمینار وبه نماینده گی ازجامعۀ فرهنگیان غیرتخواه وفرزندان با افتخار مردم غور که بخشی ازمردم صبور افغانستان میباشند ازهمه مهمانان ، دانشمندان دوستداران فرهنگ وفرزانگی دودمان سلاطین غوراظهار سپاس بدارم.
دریغ است اگرهمچون گذشته ها به دلایل گوناگون که توجیه مناسب ومنطقی نداشته اند، دریک فضای بی تفاوتی به لحاظ نزاکت های سیاسی دربرابر شناسنامه ونسبت تباری غوریها به عنوان یکی ازبزرگترین سلسله های تاریخی آریائی با گذشته روشن وکارنامۀ درخشان تمدنی دست روی دست بگذاریم.
درهمین حال میخواهم ازهمه افراد ونهاد هائیکه ما را دربرگزاری وترتیب سمینار همکاری مالی ومادی نموده اند، شما را در روشنی قراردهیم.
چیزی که درمحراق توجه جامعِۀ فرهنگی وجوانان غورقرار دارد، آنست که بتوانند این داعیه بزرگ ملی را توسعه داده، به کمک وهمکاری فرهنگیان ودانشمندان، هم درسطح کشور وهم درمقیاس منطقه بحیث یک سنت نیک پاسداری کنند.
ازاعضای محترم کمیسیون ترتیب وتدویر سمینار در بخش علمی که درهمکاری با برخی مهمانان دعوت شده ازخارج کشور، برنامه وطرزالعمل کارسمینار را فراهم نموده اند، ابرازتشکر می دارم.
همچنان ازریاست محترم اکادمی علوم ودانشمندان عالیقدر آن برای کوشش های کاری وهمکاری با برگزار کننده گان این سمینارنیزصمیمانه تشکرمیکنم.
اجازه بدهید، ازهمه ارگانهای امنیتی کشور بخصوص ریاست محترم امنیت ملی بخاطرهمکاریهای همه جانبه وتامین امنیت تالار برای  برگزاری این اجتماع بزرگ وتوجه فرهنگ دوستانه ایشان بصورت ویژه اظهارامتنان کنم.
ازافراد وشخصیت های فرزانه وفرهنگی که درنوشتن وارسال بموقع مقالات تحقیقی خویش ما را سرفراز کردند، ممنون هستیم. ازدیگردوستان فرهیخته وفرهنگدوست ما منجمله: آقای قادرعلم گرداننده سایت "جام غور" که اطلاعیه سمینار را به سایت های وزین «فراتر ازمرزها » و «خاوران» فرستاده اند تا درتبلیغ اندیشه وکوشش برگزاری سمینار واطلاعیه های آن ما را صمیمانه همکاری نمایند، بصورت مشترک قدردانی می نمایم.
طوریکه ملاحظه میفرمائید، شماری ازژورنالستان، روزنامه نگاران وفعالان جامعه رسانه یی وتلویزیون ها که سمینار را پوشش تبلیغاتی داده اند، تا نتایج وپیامدهای سمیناربصورت وسیع تر بازتاب داده شود صادقانه سپاس گذار هستم.
درپایان لازم آمد که از مساعدت نقدی آقایان هریک محترم الله یارخـان استوارغوری ، محترم شیراحمد کریمی ، محترم داکترقاسم اویانی ، محترم سید ضیا احمد ودیگران نیزبا کمال میل ابراز قدرشناسی شود.
با تجدید احترامات فائقه وبا عرض سپاس دوباره ازشما بزرگواران وبزرگ شناسان سرزمین خویش افغانستان  که به ندای فرزاندان پاک نهاد غور ودعوت فرهنگیان آن سامان لبیک گفته اید.
                                                                با تشکر فراوان