آرشیف

2015-6-29

غلام ربانی هدفمند

کمیتۀ حمایت از کانکور تشکیل یافت

در جلسۀ مورخ 2/7/1391 که به اشتراک استاد صبغت الله اکبری رییس معارف ، استاد فضل الحق فایق رییس دارالمعلمین، استاد عبدالقیوم شاداب سرپرست پوهنتون ، استاد امیر داد رحیمی ، استاد بسم الله خان آمر لیسۀ سلطان علاوالدین غوری ، استاد محمد احمدی آمر لیسۀ سلطان شهاب الدین غوری ، عبدالقادر نادری آمر تعلیمات اسلامی ، آمر تع استاد زمان الدین عباسی آمر لیسۀ سلطان رضیۀ غوری ، الحاج عید گل عازم مشاور ریاست معارف غور ، استاد غلام ربانی هدفمند آمر سواد آموزی تحت ریاست سید انور رحمتی در صالون مقام ولایت غور ، تدویر گردید .
آقای رحمتی هدف اصلی این جلسۀ را حمایت از اشتراک کننده های امتحان کانکور 1391 خواند . آقای رحمتی گفت : « اوضاع ولایت غور از هیچ نگاۀ با ولایات دیگر قابل مقایسه نیست ، در گذشته ، وضع نا أمن ولایت غور سبب گردیده بود تا اشتراک کننده های امتحان کانکور ولایت غور ، نسبت به اشتراک کننده های کانکور ولایات دیگر با سطح پایین در امتحان شرکت نمایند ، فارغان صنوف دوازدهم ولایات دیگر با دست پُر در امتحان شرکت می نمودند ، هر چند وقت ضایع شده ، زمان تدویر کانکور نزدیک است ، مسؤلین بخش های معارف و پوهنتون با یک حرکت خود جوش ، با سعی و تلاش همه جانبه ، در مدت زمان کوتاۀ که تا زمان امتحان کانکور باقی مانده است ، اشتراک کننده های کانکور 1391 ولایت غور را حمایتِ واقعی و مؤثر نمایند تا فارغان صنوف دوازهم سال جاری در امتحان کانکور حضور خوب ترِ داشته باشند ».

آقای رحمتی افززود :« لست مضامین که شاگردان در آنها کمتر مهارت دارند ، تهیه گردیده ، تقسیم اوقات تدریسی مطابق مضامین لیست شده ؛ ساخته شود ، محلات که ظرفیت و گنجایش تعداد زیاد شاگردان را داشته باشد به عنوان محلات تدریس تعیین گردد ، تدریس در اوقات غیر رسمی تنظیم گردد ، شاگردان لیسه های مرکز و آنعده شاگردان لیسه های ولسوالی های که رسیده می توانند ؛ تحت آموزش قرار داده شوند ، تا مشکلات آنها به اندازۀ که امکان دارد حل گردد.
استاد صبغت الله اکبری رییس معارف ولایت غور ، طی صحبت کوتاۀ وضع امتحان کانکور در سال های گذشته را مختصراً توضیح داد و از توجۀ آقای رحمتی در قسمت بلند بردن ظرفیت اشتراک کننده های کانکور 1391 معارف ولایت غور اظهار سپاس و تشکری کرد.
الحاج عید گل عازم مشاور ریاست معارف ولایت غور بنا به استثنایی بودن وضعیت طبعی و جغرافیایی ولایت غور پیشنهاد نمود تا حوزه های کانکور در ولایت غور متعدد شود ، یک حوزه کانکور در ولسوالی تیوره ، یک حوزه کانکور در ولسوالی لعل و سرجنگل و یک حوزه هم در مرکز ولایت غور ساخته شود تا تمام فارغین صنوف دوازهم بتوانند به امتحان کانکور شرکت نمایند ، آقای عازم افزود در سال های گذشته به دلیل سردی هوا و برف گیر بودن راه های مواصلاتی ؛ تعداد زیاد فارغین بخصوص فارغین صنوف دوازهم طبقۀ اناث از ولسوالی ها ؛ نتوانستند که در امتحان کانکور شرکت نمایند که امید میرود با متعدد ساختن حوزه های کانکور این مشکل رفع شود.
در نتیجۀ این جلسۀ ( کمیتۀ حمایت از کانکور تشکیل شد ) . رییس معارف ولایت غور ، مسؤلین برنامه های معارف و آمرین مکاتب مرکز ولایت غور را به عنوان اعضای این کمیته ، توظیف کرد .
کمیته ، صالون مقام ولایت غور ، صالون جم نازیوم و صالون ریاست شهرداری را به عنوان محلات و مراکز تدریس در تفاهم با مسؤلین امور آماده ساخته اند و درتفاهم با اساتید مکاتب پوهنتون ، دارالمعلمین و لیسه های مرکز لیست مضامین که تدریس می شود ؛ تقسیم اوقات تدریسی را بصورت منظم تهیه کرده اند . قرار است روز سه شنبه مورخ 4/7/1391 پروسۀ تدریس بصورت عملی آغاز گردد .