آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

چاپ دو اثر از نورالله وثوق

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

به سلسله نشرات آثاردانشمندان کشورانجمن فرهنگی جهانداران غوری این بار دو اثر نفیس از شاعر توانای کشورجناب نورالله وثوق را به قطع و صحافت زیبایی به چاپ رسانید این آثار ادبی بصورت بسیار زیبا سروده شده، ذخیره است برای ادب دوستان و علاقمندان آن.
جناب آقای وثوق در غزل و دوبیتی بدیهه سرای نام آورکشور است که تا حال چندین اثرش به چاپ رسیده و علاقمندانش را سیراب ازقریحه ی ادبی نموده است.