آرشیف

2014-11-10

jameghor

پیام تسلیت وهمدردی

 

باتاسف فراوان دوتن ازمعلمان سابقه داروتربیت شدگان مکتب استاد فگار داعی اجل را لبیک گفته بجوار حق پیوستند . انالله وناالیه راجعون.
استادعبدالروف عظیمی معلم در رشته کمیا وبیولوژی و استاد محمد اعظم معلم در رشته علوم اجتماعی که عمر گران بهای خود را در تربیه وآموش اطفال وطن صرف کردند. وا دریغا که برای همیش صنف، مکتب تخته و تباشیر را ترک گفته شاگردان تشنه به علم را به سوگ نشاندند.
دفتر بنیاد فرهنگی واجتماعی استاد فگار نبود شان را در عرصه تعلیم وتربیه ضایع فرهنگی دانسته برای ورثه شان ابراز تسلیت نموده، همدردی وغم شریکی خویش را ابراز میدارد برای بازمنده گان شان صبرجمیل وبرای مرحومین طلب مغفرت مینمائیم.