آرشیف

2014-11-18

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تسلیت حضور شاعر توانای کشور جناب نورالله وثوق و فامیل محترم شان

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

بازگشت همه بسوی اوست

انجمن فرهنگی جهانداران غوری وفات برادر شاعر توانای کشور جناب نورالله وثوق را برای ایشان و فامیل محترم شان تسلیت عرض نموده، برای متوفی جنت برین ، به فامیل ووابستگان شان صبر جمیل  از درگاه خداوند توانا آرزومی نماید.