آرشیف

2014-10-17

جام غور

پیام تبریکی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

سلام بر گردانندگان عزیزونیک اندیش جام زیبای غور.
تحول بس شگرفی درسایت نامدارو بین المللی جام غور بوجود آمده که معیاری،کارآمدوزیبا تر از پیش است، حالا زمینه ی بیشتری برای شرکت کننده وصاحب مطلب فراهم گردیده تا به آسانی در سایت سهم خویش را ادانماید. انجمن فرهنگی جهانداران غوری این اقدام بجای شما را ستوده و بهترین تبریکات و تمنیات خود را در زمینه بشما و تمام استفادگران سایت هدیه میدارد و موفقیت های روز افزون شما را از خداوند توانا مسئلت می نماید بخش فرهنگی وارتباطات دفترمرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری