X

آرشیف

پيام تبريکی "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار" بمناسبت شناسائی شهر غزنی بحيث مرکز ثقافت ک
نوامبر 10, 2014

khatibi

 

بسم الله الرحمن الرحيم

همه ميدانيم که شهرت و اقتدار مردم هر سرزمينی وابسته به برتری و تفوق ايشان خاصتاً از لحاظ وضعيت اقتصادی و فرهنگی بوده و ازاين لحاظ جايگاه مناسب را در ميان ملل جهان ازان خود ميسازند. خوشبختانه اين اقتدار را شهرها و مناطق مختلف کشور عزيز ما افغانستان نيز در مسير تاريخ، تجربه کرده و هر يک از مليتهای اين کشور،استعداد، کفايت، لياقت و کارآيی شانرا به جهانيان نشان داده اند. زمانی بلخ (ام البلاد)، زمانی غور، زمانی باميان، زمانی هرات، زمانی کندهار، زمانی غزنی و همچنان ده ها ولايت ديگر کشور ما، با درخشانترين چهرۀ تاريخی در کنار ساير ملل جهان سر بلند مينمايند و در عرصه های مختلف سياسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به پختگی و اوج شهرت ميرسند.
بدون شک انتخاب شهر غزنی بحيث مرکز ثقافت کشورهای اسلامی يک مسألۀ اتفاقی و تصادفی نه بلکه شهر کنونی غزنی وارث بالاستحقاق شهر غزنين است که حتی پيش از اسلام نیز مرکز مهم فرهنگی و علمی بوده، اما اوج شکوه و شهرت غزنی را ميتوان در دوران سلاطین مقتدر غزنوی در حدود سالهای ۳۵۱ تا ۵۸۳ هجری قمری، دريافت کرد که شاهان این سلسله انسانهای هنرپرور و فرهنگ دوست بودند. در این دوره، صد ها عارف، فقیه، شاعر، ادیب و دانشمند از مناطق مختلف، رو به غزنه آورده و در پرتو تشویق سلاطین آن دیار به ایجاد آثار گهربار پرداختند و در تقويت فرهنگ، معارف و زبان پارسی دری زحمات فراوان کشيدند و ميراث فرهنگی گرانبهای را ز خود بجا گذاشتند.
ازينرو نام شاعران و ادیبان بزرگی همچون فردوسي، فرخي سيستاني، عنصری بلخی، عسجدی مروزی، منشوری سمرقندی، کسایی مروزی، ابو ریحان البیرونی، ابوالفضل بیهقی و ده ها اديب و سخنور ديگر در همان روزگار و دران ديار با اين ميراث بزرگ ثقافتی، پيوند ناگسستنی دارد.
هيئت رهبری "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار" که يکی از نهادهای متعهد به انکشاف، تقويت و ترويج فرهنگ و ثقافت اصيل در جامعه ميباشد، از به رسميت شناختن شهر غزنی بحيث مرکز ثقافتی جهان اسلام به خوشی استقبال نموده و آنرا بهمه فرهنگيان کشور و بخصوص به دانشمندان، اديبان، عارفان و هنرمندان ولايت غزنی تبريک و تهنيت عرض مينمايد.
همانطوريکه ما تا هنوز در زير نخلهای پُربار فرهنگ و ادب گذشتگان خويش زيست مينمائيم؛ يقين کامل داريم که فرهنگيان معاصر کشور ما، علاوه از حفظ اين ميراث گذشتگان، در تداوم و انکشاف آن لحظۀ فروگذاشت ننموده، سرمايۀ فرهنگی بی بديلی را برای نسل آيندۀ کشور بميراث خواهند گذاشت. انشاالله که دُرفش ادب، هنر، دانش و عرفان، هميشه در آسمان اين سرزمين در اهتزاز خواهد ماند و روشنائی بر تاريکی و دانش بر جهل و قلم بر تفنگ، چيره خواهد شد و سرنوشت و زنده گی آيندۀ هموطنان عزيز ما از طريق تأمين عدالت اجتماعی با صلح و آسايش گره خواهد خورد.

 

با تقديم احترامات فايقه
عبدالحی خطيبی
رئيس "بنياد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار"
شهر چغچران، ولايت غور، ۴ حوت، ۱۳۹۲
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.