آرشیف

2019-1-2

mazizi

« نور احمد رجا » یکی دیگر از همسنگران جهاد و مرد اندیشه و قلم رخت سفر از جهان بر بست

کلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 
– آیه 26-27 سورۀ الّرحمن

*******************************

با اندوه فراوان وقلب  مالا مال  از غصه وغم  ، خبر ارتحال  برادر مبارز ؛   ورفیق  همسنگر دوران هجرت  وجهاد ، شخصیت برازنده   فکری وفرهنگی و نویسندۀ توانا ، و آدم  با شهامت ، جوانمرد تمام عیار ، رفیق دوست ونمک شناس  ؛ منطقی واندیشمند ،  «نــــور احمـــد رجـــا »  ، را  از طریق تلفن  ، در حالیکه  از سفر چند ساعته بطرف خانه در حرکت بودم  شنیدم .

واقعاً این خبر اندوهناک جسم وروح وروان وقلب مرا  متاثر ساخت .

رجائیکه  دیروز آخرین نوشته اش که بارتباط  دفاع از مهاجرین افغانی که در ایران   بالای شان  ظلم  واجحاف وتوهین وتحقیر صورت گرفته بود صدا بلند کرده  ونوشته وزینی را به نشر سپرده بود

رجائیکه  در برابر  تبعیض وتعصب وانحصار قدرت سیاسی  همیشه قلم برنده آن مانند ذوالفقارعلی در میدان نبرد گرم حاضر بود وبر اندیشه های فرتوت قوم گرائی وتعصبات کور  فرود می آورد .

رجائیکه وقتی براصول وباورهای اسلامی ودینی ومذهبی  آن از طرف مرتجعین ومتعصبین تنگ نظرمذهبی  کوچکترین اسائۀ ادبی میشد مرد ومردانه از حریم دین ومذهب  وهویت ملی وجهادی خود عمر وار دفاع میکرد .

رجائیکه وقتی ظلم وجنایتی که بر بالای مسلمانان سوریه وعراق ومیانمار و……..در گوشۀ از جهان  را مشاهده میکرد  آرام  نمی نشست  وفقط نظاره نمیکرد ونمی گفت  این تصویرهای هولناک  را دیده نمیتوانم ، قلب ضعیف دارم ؟! ویا اینکه از ترس سکوت نمیکرد ، بلکه با تمام قوت وقدرت قلمی  در کنار مظلومین وستمدیدگان  با قلم رسا وصدای بلند خویش بمقابله ظلم می شنافت .

رجائیکه وقتی متوجه شد  که برآرمانها انقلاب اسلامی وخون شهدای انقلاب اسلامی معامله وتجارت صورت گرفته  است جهاد فروشان را ، بدون ملاحظه اینکه  این خائنین از چه قماشی وبه چه گروهی تعلق دارند با کمال شهامت ومردانگی پرده های سیاه نفاق وتزویر را از چهره های  یکا یک شان بدور می افگند وآنهارا در پیش ملت مسلمان وامت اسلامی رسوا میساخت .

رجائیکه مرد ومردانه از حریم دین ومذهب وفرهنگ وخطۀ جغرافیائی افغانستان وهویت ملی وتاریخی این سرزمین تا پای جان دفاع مینمود .

ای وای ودریغ که جای اینگونه شخصیتها در شرایط بحرانی  کشور افغانستان برای همیش خالی ماند.

من از جانب خویش وخانواده خود ویاران وهمسنگران دیرین جهاد که در قید حیات  هستند ارتحال این برادر فرهیخته  وشخصیت برازنده جهادی را اولا بخانواده شریف آن ( همسران – فرزندان – برادران ودوستان واقارب شان ) وسپس بهمه برادران مجاهد وسنگر داران با افتخار انقلاب اسلامی وخاصتا  مردم شهید پرور هرات  ومهاجرین دور ازوطن تسلیت عرض میکنم واز خداوند منان می خواهم تا اورا مورد غفران ورحمت خویش قرارداده ودر روز آخرت در  کنار پاکان ونیکان   محشور بگرداند .

انا لله وانا الیه راجعون

اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار

الهم آمین  یارب العالمین

روز دوشنبه  ساعت  23:40  بوقت لندن

دهم جدی سال 1397 هجری شمسی

مطابق به : 2018-12-31

یاد داشت : قابل تذکر اینکه برادر ما در تاجکستان ساعتهای قبل دار فانی را وداع گفته بود

م – ع – عزیزی

در رثای  درگذشت برادر همسنگر ودوست داشتنی ام

«نور احمد رجا »

*************************************

این جهان دار ابتلا باشــــد

بهرهرکس ز هر کجا باشد

 

خط دنیا که دارد آغــــازی

عاقبت رو به انتهـــا باشـــد

 

هر نفس کـَش چشندۀ مرگ است

حی مطلق فقــــــط خـــدا باشـــد

 

ریسمــــان حیات انسانهــا

مثل یک رشتۀ جولا باشــد

 

کــَوس رحلت  به کاروان بشر

مثــــل یک نغمـــــۀ  درا باشـد

 

همه رخت سفر ببر دارند

نه کسی را ازین اِبا باشـد

زین سفر هیچکس نه مستثناست

گــر شاهنشاه وگـر گــدا باشـــد

 

ای خــــدایا ! درین سفـرقرعـۀ

حال بنام « احمد رجا» باشــد

 

گرچه مرگ « رجا»بسی سنگین

بهــــر دوستان  واقــــربا باشــــد

 

جای این شیرمرد سنگر حق

خــالی  از جمع  آشنا باشـــد

 

ای خدا !  درد ما بسی افزون

صبر ما  لیک  بر قضا باشد

 

یا الهی  ! به آستـــان خودت

داد وفــــریاد بینـــوا باشــــد

 

نیم  شب هر دو دست ما بالا

سوی عـرش  تو کبریا باشد

ای خــــدایا ! تو مغفــرت فـرما

آن « رجا » را که یار ما باشد

 

یا الهی تو حشـــر کـــن اور ا

در همان صف که اولیاء باشد

 

چشم می پوش تو از گناه همه

از تو هـــــر حاجتی روا باشد

 

از « عزیزی» بدرگهت یارب

اندرین نیمـــه شب دعا باشـــد

 

پایان

—————————

روز سه شنبه  ساعت 03:30 بعد از نصف شب

یاز دهم جدی  سال 1397 هجری شمسی

مطابق به اول جنوری سال 2019 میلادی