X

آرشیف

نظری گذرا پیرامون تاریخ نگاری ،طبع و نشرات در افغانستان

 

بیا ای عالم زیبای قرآن

 

تاریخ نویسی در نتیجه تکامل بشری بوجود آمده که از عالیترین جایگاه در کشور های جهان و میهن عزیز ما افغانستان برخورداراست، به گواهی تاریخ در عصر امپراطوری غوری ها خوبترین دانشمندان، نویسندگان، علما، شعراوتاریخ نگاران چون امام فخررازی ، فخرالدین مبارک شاه، قاضی منهاج السراج (صاحب طبقات ناصری) وغیره وجود داشتند و بدربار آن شاهان نیکو نام زندگی می نمودند،آثار و آفریده های شان در حوزه علم و ادب وتاریخ نگاری در داخل و خارج کشور از جایگاه خاصی برخوردار بود.
در فن شعر مبارک شاه، در تاریخ قاضی منهاج السراج، در علم قاضی مجدالدین قدوه تولکی و امام فخر رازی سرآمد زمان خود بودند.
با تأسف بعد ازانقراض دوره شکوهمند امپراطوری غوری ها تاریخنگاری طی سالهای طولانی به تعویق افتادو در بستر فراموشی غنود. در افغانستان کمتر جریانی قید تاریخ میگردید، شب ها روز ها سپری میشدتاریخ نویسی بیشتر به جمود وخمود میگرائید، بعد ازگذشتن دهه ها و عصر های متمادی برای اولین بار به اولین نشریه بنام شمس النهار در زمان امیر شیر علی خان مردم افغانستان آشنایی پیدا کردند، بمطالعه نشریه شمس النهار به فیلسوف وقت و علامه زمان سیاست مدارپخته و مجرب ، آزادی خواه و استقلال طلب ستاره شرق سید جمال الدین افغانی معرفت حاصل نمودندو باهداف والایی جهانی آن پی بردند.
نشریه شمس النهارزمانی پا به عرصه وجود گذاشت که اخبار دولتی از طریق جار چی هادر جاده های عمومی، در چهار چته ی کابل و مساجد جامع برای مردم ابلاغ میگردید، از ارگانهای نشراتی و رسانه ها خبری ، صوتی و تصویری ( رادیو تلویزیون)اثری نبود به تعقیب این نشریه که در چاپخانه سنگی پچاپ می شد، انتشار ابلاغیه هاو چاپ بعضی کتب و رسانه ها نیز مساعد گردید که مژده خوبی بود برای صاحبان قلم و امید واری بود برای چاپ جراید ، مجلات و غیره… این پروسه در حاکمیت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان رشد و گسترش بیشتر پیدا کردو در زمان امیر امان الله خان رونق یافت و به فعالیت های آگاهی دهی سیاسی اجتماعی واقتصادی آغاز بکار نمود، بعد از بقدرت رسیدن مشروطه خواهان تحول عمیق گسترده ی در زندگی مردم رونماگردید و فصل نوینی در تمام عرصه های زندگی گشوده شد، مسایل مطبوعاتی و نشراتی رشد چشمگیر ی نمود.
در زمان محمد ظاهر شاه کار نشراتی نسبت بهر زمان دیگربسیار رشد نمودو ماشین های مدرن چاپ بکشور وارد گردید، رادیو بوجود آمد، مطالب عمده و اساسی دولتی، موعظه ها، آواز خوانی ها و غیره از طریق رادیونشر و پخش میگردید.
اکنون در طی مدت کوتاه در کشور افغانستان اضافه از پنجه تلویزیون، یکصدو پنجاه رادیو، هزاران روزنامه و مجله، صد ها چاپخانه ملی و دولتی در حال فعالیت اند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در مدت سه سال پیدایش خویش بمثابه یک نهاد فرهنگی، اجتماعی و مدنی تا کنون 22 عنوان کتاب در کمیت 27000 جلد در رابطه به تاریخ امپراطوری غوری ها، سرایش های شعری مردم غور ودیگر دست آورد های شان در زمینه های مختلف چاپ نموده که آخرین آنها (زندگی نامه، اندیشه وآثار محترم استاد قاضی غوث الدین مستمند غوری) می باشد که میراجان راسخ غوری پایان نامه ی تحصیلی اش رابه عنوان فوق تحریرنموده که از فاکولته زبان و ابیات دری پوهنتون هرات فارغ گردیده است.
نمایندگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب نیزافتخار داردکه کار های تعلیمی و فرهنگی را به نوبه خودتا جای مقدورانجام داده از جمله افتتاح کورسهای آموزشی و حرفوی در زمینه های مختلف در شهر هرات و اطراف آن این کورسها را تا اندازه ی کمک نموده است.
از جمله کمکهای بنیاد به مراکز آموزشی پنج پایه کمپیوتر،ده ها پایه میز و چوکی و دیگر لوازم به آنها کمک نموده است و برای فرزندان غوری در این کورسها تخفیف چشمگیری تا سرحد پنجاه فیصد و عده ی طور رایگان در نظر گرفته شده صد ها شاگرد توسط ده ها استاد در این کورسها تدریس میگردند. و فعالین این بنیاد را در پیوند به همکاری های غوری مان در هرات بیشتر از پیش تقاضا داریم .

 

از بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.