X

آرشیف

ملاقات رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری با غوری های مقیم کرخ

در بیست کیلو متری شرق ولسوالی کرخ ولایت هرات قریه سر سبزی در دامنه کوه دیوان در موقعیت دارد، این قریه همانند قراء غور در بین کوه های سر به آسمان و تپه های خاکی موجودیت خود را اعلام نموده و به نام غوری ها ثبت کتاب احصائیوی دولت میباشد، قرار اظهار حاجی رمضان ارباب آن قریه سه صد سال قبل از امروز این منطقه بنام « جمیزا» یا منطقه نم ناک مشهور و خالی از سکنه بوده است، تعدادی از غوری ها از ولسوالی شهرک و ساغر و تیوره به این جا ساکن گردیده فعلأ بیشتر ازیکهزار و هشتصد نفر اعم از زنان و مردان و اطفال در این قریه زیست دارند.

ملاقات رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری با غوری های مقیم کرخ

در سال 1392 بنا به پیشنهاد این مردم مکتب ابتدادیه تحت نام سلطان شهاب الدین غوری به منظوری وزارت معارف تأسیس نموده اند، اما تاکنون تعمیر برای مکتب ساخته نشده و مردم دأو طلب اند که هر ارگانی در اینجا اعمار نماید زمین آنرا از دارایی خود بدسترس شان قرار میدهند.

ملاقات رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری با غوری های مقیم کرخ

هیأت رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری به سلسله ملاقات ها و تعارفات خویش امروز تاریخ 2حمل 1393 ضمن ملاقات با مردم آنجا پیرامون فعالیت های انجمن نیز صحبت های انجام ، سال نو را به ایشان یک سال پر برکت تلقی نموده، این سال را سال کار و تلاش در جهت رشد ظرفیت های انسانی و پیشرفت غوری های با عزت پنداشتند، همچنین رهبری انجمن در مورد شهامت سلطان شهاب الدین غوری و تاریخ در خشان غوری های معلومات مفصل داده و گفتند: ما افتخار داریم که امسال 808 مین سالروز شهادت این سلطان بزرگ، فاتح هند و تأمین کننده امپراطوری غوری ها در جنوب شرق آسیارا تجلیل می نمائیم ومردم قریه غوری ها از تثبیت هویت خویش نهایت خوشحال شده و عده سپردند سلسله ارتباطات را با انجمن و سایر غوری های مقیم هرات تحکیم بخشند.
بهمین منوال کمی آنطرف تر یعنی 5 کیلو متر بطرف شرق این قریه قریه دیگری موقعیت دارد که آنهم بنام پهلوی های غوری یاد میگردد، هیأت رهبری انجمن حوزه غرب به آن قریه نیز رفته با بزرگان قریه نیز ملاقات و معرفی گردیدند، در این میان محترم ارباب حسن خان و عبدالسلام خان راجع به زندگی مردم شان صحبت نموده گفتند ما بالاتر از سه صد خانه در اینجا زندگی می کنیم و بر زندگی خود کاملأ تسلط داشته اجازه نداده و نمی دهیم کسی به سر نوشت ما بازی کند.
همچنین محترم حاجی سید محمد رفیق نادم، حاجی الله یار استوار و مولوی عبدالله حکیمی رهبری بنیاد نیز در زمینه صحبت نموده ووعده سپردند با اقوام غوری در هر گوشه و کنار تماس های ممتد داشته و یک انسجام کامل ایجاد می نمایند.

ملاقات رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری با غوری های مقیم کرخ

 

ملاقات رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری با غوری های مقیم کرخ

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.