آرشیف

2015-1-14

غلام یحیی علم زاده

معرفی مختصر داکتر غلام یحیی علم زاده

داکتر غلام یحیی فرزند شاه محمد ونواسه ارباب محمد گل از تبار ارباب علم است که به تاریخ 1348 هش در قریه عاشقان ولسوالی تیوره قدم به دنیا گذاشت. او تازه مکتب  را در مکتب متوسطۀ عاشقان به پایان رسانده بود که تحول هفت ثور مکاتب را به روی اطفال وطن بست وشورش ها بر پا شد او هم  مانند هزار ها طفل وجوان ولایت غور از دامن مکتب ومعارف بسوی جنگ وجهاد علیه روسها کشانیده شد.

وی که به علم وتحصیل علاقه زیاد داشت غور را به قصد پاکستان ترک نمود ومدت دوسال در پاکستان در انستیتوت های مختلف به درس دتعلیم ادامه داد .در سال 1365هش شامل معهد عالی انصار پیشاور شد وی علاوه از علوم دینی  به زبان عربی نیز تسلط کامل حاصل نمود و بعد از فراغت ازین انستیتوت عالی شامل کورس های کوتاه مدت در رشته تعلیمات اسلامی و تاریخ اسلام شد ودرمنطقه بورد پیشاور طی شش ماه تاریخ ظهور وتمدن اسلام را با ترجمه وتفسیر قرآنکریم فرا گرفت از شاگردان با استعداد وممتاز درین دوره ها به شمار میرفت. او به شخصیت تبدیل گردید که سیاست؛ دین؛ نظامی گری را با قواعد جهاد اسلامی در خود جمع کرده بود.

دران زمان که افغانستان به کربلای خونین تبدیل گردیده بود ملت مقاوم وشهید پرور افغانستان در مقابل تجاوز روسها به جهاد ومقاومت پرداختند واژه های جهاد؛هجرت؛ شهید ،مجروح ومعلول کلتور وفرهنگ کشور ما گشته بود علم زاده کوشید تا در جهت عرضۀ خدمات اجتماعی چون کمک های اولیه طبی ورسیده گی به معلو لین به مردم مصدر خدمت شود . همان بود که بعد از سپری نمودن امتحان سویه شامل انستیتوت{ ای ام سی} که از طرف مرکز بین الملی صحی بخاطر افغانستان در کویته ساخته شده بود گردید. وی در سال 1366 خورشیدی بمدت یکسال بدون وقفه به درس های نظری وعملی به این انستیتوت طبی مذبور ادامه داد در بخش های تئوری وعملی مبادی طب را طور دقیق آموخت و با اخذ دیپلوم عالی و قابل قبول به حیث کارمند صحی در کلینیک های صحی ولایت غور تحت کنترول مجاهدین اشغال وظیفه نمود. هر چند او بپاس ضرورت در مبارزات نظامی علیه طالبان شرکت ورزیده است چنانچه بعد از سقوط هرات بکمک مجاهدین شتافت با گروپ مسلح تحت فرمانش در جبهات سنگ آتش ولایت بادغیس چون اسطوره ونماد از قهر مانی ها درخشید برای مدت که درانجا بود چون سد استوار ومقاوم جلو هجوم قشون طالب هارا گرفت وهمسنگرانش را خیره ساخت.اوبه استفاده از تمام انواع سلاح مروج آن وقت مهارت کامل داشت اما بیشترین وقت خودرا در عرضه خدمات صحی به مریضان ومجروحین جنگی صرف نموده است .

اوشخص  صادق با انظباط ودسپلین است که در تمام زنده گی پر ماجرایش به مردم همت پایداری وصداقت خودرا نشان داده است .بعد از شکست طالبان وتشکیل حکومت مؤقت در سال 1382 هش به صفت قوماندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور مقرر گردید.او در جهت تأمین امنیت وخدمت به مردم از هیچنوع تلاش دریغ نورزید در سال 1383 از شهرک به ولسوالی پسابند تبدیل گردید که دوره خدمتش در ولسوالی پسابند وباز سازی آن ولسوالی برای همگان روشن بوده واز درخشنده گی خاص بر خوردار میباشد.او به کمک مردم وعساکر تحت فرمانش تمام ادارات مربوط به قوماندانی امنیه را بدون کمک دولت باز سازی نمود ودر امر سر سبزی این ولسوالی پلان های خوب را طراحی وعملی نموده است؛ طوریکه مردم پسابند از وطرز بر خوردش نهایت راضی بودند واز تبدیلی آن ولسوالی اظهاز تأثر ونا رضائیتی کردند. آنچه علاقه داکتر غلام یحیی را به علم وتحصیل نشان میدهد این است که او در دوران وظیفه خودرا شامل لیسۀ یخن علیا نموده وبه امتحانات شرکت نمود تا اینکه سند تحصلی دوره ثانوی را ازین لیسه به دست آورده است وبه تعقیب آن شامل کورس های داخل خدمت در رشته پولیسی شد و کورس کوتاه مدت را در هرات به پایان رسانیده است.

اواخر سال 1384 از ولسوالی پسابند به مر کز قوماندانی امنیه در چغچران تبدیل وبه حیث آمر سمت اول قوماندانی امنیه اشغال وظیفه کرد اورا قوماندانی امنیه غور نه فرد بلکه یک هسته فعال وسنگر مقاوم در جهت تأمین امنیت به حساب می آورد واز إجرائی وظیفه آن نهایت مطمئن بود.او درین مدت به تأسیس پسته های امنیتی در حوزه مربوطه وامنیت مطمئن را در مربوطات خود فراهم ساخت.

داکتر غلام یحیی علم زاده بپاس خدمات شایسته وابتکار عمل که داشت به تاریخ اول اسد سال 1385 به حیث مدیر عمومی مبارزه با تروریسم در ولایت غور مقرر گردید وه درین راستا در چوکات یک تشکیل مستقل از ریاست عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله هدایت میگیرد وبا قوماندانی امنیه ولایت غور در مورد نحوۀ مبارزه با تروریسم وجلو گیری از بی امنیتی مشوره و تفاهم مینماید چون از قدرت پیشبینی وبر نامه ریزی فوق العاده بر خوردار است وتا هنوز به این .ظیفه ادامه میدهد از خداوند ج برایش توفیق خدمت میخواهم.لذا میتوان بیو گرافی مختصر آنرا چنین خلاصه نمود.

اسم وتخلص : غلام یحیی علم زاده
 تاریخ تولد:   1348 خورشیدی
محل تولد  :   قریه عاشقان ولسوالی تیوره
تحصیلات:
ابتائیه ومتوسطه    : متوسطه عاشقان
ثانوی    : لیسه یخن علیا
تخصصی: در رشته تاریخ اسلام وامور دینی.: پشاور پاکستان 1365 خورشیدی
تحصیلات مسلکی در امور طبی:   کویته پاکستان  1366 خورشیدی
وظایف :
از سال     1367    –  1381 جهاد ومقاومت
ازسال :    1382  –      1384  قوماندان امنیه در ولسوالی های تیوره، شهرک و پسابند
از میزان 1384 تا اسد 1385 آمر سمت اول قوماندانی امنیه ولایت غور
از تاریخ  اول اسد 1385  مدیریت مبارزه با تروریسم قوماندانی امنیه ولایت غور.
مو صوف فعلا بحیث مدیر مبارزه با تروریسم در چوکات قوماندانی امنیه ولایت غور ایفائی وظیفه مینماید.