آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

معرفی بصیر احمد حبیبی "غوری" قهرمان یازده مرتبه ای تکواندو I.T.F افغانستان

 
 
 
 

 بصیر احمد حبیبی
 

بصیر احمد حبیبی "غوری" فرزند نثار احمد حبیبی غوری در موسوم زمستان که نزدهم دلو 1366 هـ.ش بود چشم به جهان گشود و در کانون گرم یک خانواده روشنفکر پرورش یافت درسن سه سالگی پاره سی ام قران کریم را حفظ نمود به خواندن و نوشتن اشنا شد در همان آوان طفلیت از استعداد خاص در یاد گرفتن درس ها برخوردار بود و قبل از ان که به مکتب برود گاهی ورزش می کرد و بیشتر مصروف درس خواندن بود در سن شش سالگی صنف اول و دوم را امتحان داد و در صنف سوم اول نمره گردید والی صنف دهم اول نمره بود و در صنف  یازدهم بنابر مصروفیت های ورزشی و اشتراک در چندین مسابقه خارجی از درجه اول کمی پائین تر امد صنف  دهم ، یازدهم و دوازدهم را در لیسه عالی حبیبه کابل با بدست اوردن دیپلوم عالی با نمرات بسیار خوب پشت سر گذشتاند مدت شش سال است که به ورزش تکواندو روی اورده و عضو فعال فدارسیون تکواندو I.T.F  افغانستان است نامبرده با اخذ کمربند سیاه دان یک  در انجام مسابقات موفقانه عضو تیم ملی تکواندو افغانستان شد و کمربند دان دو را نیز اخذ نمود. اسناد مبنی بر حکم داوری – سرتیفیکت بین المللی از فدارسیون جهانی تکواندو از کشور کوریا را بدست آورده و منحیث استاد تکواندو I.T.F  حق اموزش و ایجاد کلپ ورزشی را در سطح جهان و در هر کشوری دارد.
بصیر احمد حبیبی غوری درشش مسابقه خارجی و مسابقات زیاد داخلی اشتراک نموده که از مسابقات خارجی پنج مدال طلا یک نقره و یک برونز به کشور افتخار اورده و در مسابقات داخلی شش مدال طلا و ده ها تقدیر نامه و تحسین نامه را تصاحب نموده است اصلاً از قریه غوک ولسوالی شهرک ولایت غور است فعلاً در کابل با خانواده خود زندگی مینماید.
کورس های کمپیوتر را به اتمام رسانیده با زبان انگلیسی اشنائی کامل پیدا نموده و گاه گاهی با آلات موسیقی نیز خود را مصروف می سازد، گیتار می نوازد گاهی آواز می خواند و در فامیل از اخلاق حمیده  و نیکو برخوردار است.
دو برادر و دو خواهر دارد پسر کلان خانواده است و همه در خانه او را دوست دارند.
قابل تذکر است که در سال 2006 منحیث بهترین رزمنده سال در آسیا شناخته شد و سند بنام بهترین رزمنده در تهران برایش اعطا گردید.
آخرین مسابقات نامبرده در قزاقستان بود که بنام مسابقات کپ قزاقستان همه ساله برگذار می گردد و افغانستان ، قزاقستان و قرقزستان اشتراک داشتند . حبیبی غوری توانست در دو مسابقه یک مدال طلا و یک مدال نقره را نصیب افغانستان نماید که تیم ملی تکواندو I.T.F در مجموع درین مسابقات 2 مدال طلا ، 6 نقره و پنج برونز نصیب شدند و در کابل بصورت خاص استقبال گردیدند و تمام  غوری های کابل نشین از میدان هوائی کابل الی چمن حضوری مرکز المپیک افغانستان با پای پیاده ایشان را ذریعه تخت روان مشایعت نمودند.
عکس ها از استقبال قهرمان یازده مرتبه ای تکواندو I.T.F افغانستان بصیر احمد حبیبی غوری.
 
به همه بیننده گان محترم تقدیم می گردد