آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

معرفي کشک بهــار پـــر آثــــــــار

غور باستان که از جمله ولایات مرکزی کشور به شما ر میرود در واقع یکی از ولایات مملو از آثار باستانی بوده ودر اطراف واکناف آن نشانهای چشم گیر از آثار متذکره وجود دارد که توجه جهانیان به ویژه جاهدین آثار باستانی را به خود جلب کرده است . قابل یاد آوری است که در ولایت نام برده اماکن که دران آثار وجود دارد به دوبخش تقسیم میشود

اول

مکان که تاهنوز آثار پدیدار است ومردم نظر به موجودیت آثار مکان آن را نیز میشناسند

مانند: دره جام که موجودیت منار تاریخی جام تمام منطقه را به جهانیان شناسانده است .

دوم

مکان که به گذشت زمان آثارش از بین رفته ومردم بطور نادر ازان مکان یاد آوری کرده و در لابلای آن می چرخند ، که ازان جمله میتوان بازار تاریخی کشک بهار را نام برد

کشک بهار که تقریباً به شش کلیو متری ولسوالی دولتیار ولایت غور قرار دارد، یکی از بازارهای نام دار وبی مانند در زمان خود بوده که نشانهای زیاد از ترقی وتمدن مردم آن دیار بچشم میخورد.

 

اما اینکه بازار موصوف در زمان کدام سلطان وتوسط کی ساخته شده معلومات دقیق در دست نیست ولی نظر" به تاریخ «1400»میلادی که در روی یک ظرف شکسته بدست امده

 

گفته میتوانیم این شهر در زمان سلطه سلاطین غوری درین ولایت ساخته شده است. با تاسف فراوان این مکان ممتلی از آثار عتیقه باگذشت زمان دیوارهایش به زمین فرو رفته وهیچ نشانۀ ازین بازار تاریخی دیده نمی شد وتنها یک دشت سر سبز به دیده بیننده ها نمایان بود . اما در زمان سلطه طالبان واوائل دوره انتقالی این دشت سر سبز وتفریح گاه عام وخاص توسط قاچاق چیان آثار باستانی به یک مخروبه وحشت ناک مبدل شده، که حتی مردم از رفتن به این ساحه هراس دارند تا مبادا به یکی از حفر های آن سقوط کنند.

به هر حال وقتیکه بیننده به ابتکار مردم آن روز گار نظر بی اندازد ، بهت زده خواهد شد که مردم غور قرن ها قبل به ترقیی دست یافته بودند که در قرن بیست وبیست ویک که قرن تغیر بشر بسوی ترقی است ، به آن دست نیافته اند .

 

کشک بهار

 

کشک بهار

 

کشک بهار