X

آرشیف

معرفـی کوتـاه نمـایندگان ولایت غور
دسامبر 22, 2014

jameghor

به اساس تقاضی بر خی از علاقمندان  سوانح مختصر نمایندگان ولایت غور با تصاویر ایشان مجددا داخل سایت گردید تا دوستان وعلاقمندان بار دیگر در مورد نمایندگان ولایت غور آشنائی حاصل نموده ودر صورت لزوم نظریات خویش را در زمینه ابراز دارند.

 

 محترم عبدالقادر امامی

محترم عبدالقادر امامی نماینده غور در پارلمان وعضو کمیسیون عدلی وقضائی

قاضی عبدالقادر امامی غوری فرزند ملا محمد در سال 1332 هجری شمسی در قریه فلا خور ولسوالی چهار سده ولایت غور دیده به دنیا گشود. وی دارائی تحصیلات عالی در رشته علوم اسلامی بدرجه لسانس است واز پوهنحی شر عیات پوهنتون کابل فارغ شده است.آقای امامی در دوره دولت اسلامی مجاهدین وبعد درزمان حکومت  انتقالی در وزارت های ارشاد واوقاف – ورثه شهداء ومعلولین-ووزارت اقوام وقبائل بصفت معین ایفای وظیفه نموده است.

از لحاظ سیاسی عضویت نهضت اسلامی را داشته وبا حزب اسلامی حکمتیار همکار بوده که در مسیر را با وی وداع وراهش را ازوی جدا ساخت امامی.سابقه طولانی در مبارزه وسیاست دارد وشخص با تجربه در عرصه سیاست است. در علوم دینی وسیاسی مهارت کامل دارد وآثار تحریری وی بشرح ذیل چاپ شده است.

معیار های تکامل وانحطاط در اسلام*  نکات اساسی حل بحران افغانستان *حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی  *جهان واسلام از دیدگاه قرآن* تفسیر سورۀ والعصر  ومقالات دیگر.*

 

محترمه دکتورس نوش آفرین شهاب

   محترمه دکتورس نوش آفرین شهاب دولتی: معاون کمیسیون صحی ونماینده غور در پارلمان

دکتورس نوش آفرین شهاب دولتی بنت شهاب الدین حسنی در سال 1348 خورشیدی در ولسوالی تیوره ولایت قور بدنیا آمده است وبعد با والدین به چغچران وکابل نقل مکان نموده بیشترین وقت تحصیلات خودرا در کابل سپری نموده است.دوره ثانوی  وعالی را در کابل ختم نموده درجه تحصیل لسانس در رشته طب معالجوی از پوهنتون کابل است.در فعالیت های سیاسی سهیم نبوده است.بعد از فراغت از پوهنون در شفاخانه ملالی زیژنتون کابل بعدا شفاخان سره میاشت چغچران وشفاخانه حوزوی ولایت هرات ایفای وظیفه نموده است ودر انتخابات پارلمانی سال 1384 خورشیدی  وکیل مردم ولایت غور شناخته شد.  داکتر نوش آفرین متأهل وبا داکتر محمد نعیم دولتی ازدواج کرده است.

 

  محتر مه رقیه نائل

محتر مه رقیه نائل:عضو کمیسیون مواصلات ومخابرات پارلمان

محترمه رقیه نائل بنت عوض علی خان در سال 1357 خورشیدی در ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور بدنیا آمده است وی تحصیلات خودرا در نر سنگ کابل به پایان رسانیده و.بعد از فراغت از تحصیل در کلینیک حمایه طفل ومادر ولسوالی لعل سر جنگل وهمچنین در مؤسسه ام سی اچ  ایفای وظیفه نموده .موصوفه عضویت انجمن دفاع از حقوق زنان را نیز داشته است.وی به احزاب سیاسی منسوب نیست وبیشتر در بخش دفاع از حقوق بشر کار نموده است.ایشان تا هنوز ازدواج نکرده اند.

 

 داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

   محترم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده عضو کمیسون دفاع وامنیت داخلی ونماینده غور

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده فرزند میرزا عبدالرحمن ملکزاده در سال 1348 هجری شمسی در قریه سرجنگل ولسوالی تیوره ولایت غور بدنیا آمده است.تحصیلات وی در حد بکلوریا وهم دپلوم طب متوسط از مؤسسه ای  ام سی میباشد که از کویته پاکستان گرفته است.او عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان واز فرماندهان دوره مقاومت علیه طالبان میباشد.در جبهات مجاهدین بحیث داکتر ومعالج ایفای وظیفه نموده وبعد از سقوط طالبان تا تابستان 1383 والی غور وبعد تا انتخابات پارلمانی بحیث مشاور امنیتی وزارت داخله ایفای وظیفه نموده است.وی متأهل ودارای چهار پسر ودو دختر است.

 

  مولوی دین محمد عظیمی

محترم مولوی دین محمد عظیمی: نماینده غور ومنشی کمیسیون امور دینی، فرهنگی و معارف

مولوی دین محمد عظیمی فرزند ملا عبد الله در سال 1354 در منطقه مر غاب چغچران ولایت غور بدنیا آمده است.وی در رشته علوم دینی در داخل وخارج از کشور تحصیل کرده است ودپلوم معادل لسانس را دارا میباشد. وی وظایف خودرا من حیث رئیس ارشاد واوقاف ومعاون والی غور ایفا نموده است در گذشته عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است.مولوی دین محمد متأهل ودرائی سه پسر ودو دختر میباشد.

 

  محمد قربان کوهستانی

محترم محمد قربان کوهستانی:نماینده ولایت غوروعضو کمیسیون اقتصاد ملی در پارلمان

محترم محمد قربان کوهستانی فرزند محمد عوض در سال 1342 خورشیدی در ولایت غور بدنیا آمده است وتحصیلات عالی در حد لسانس در رشته اقتصاد دارد.وی بیشتر عمر خودرا در کابل ومزار شریف سپری نموده است وعضویت هیچ حزب سیاسی را ندارد ومصروفیت های آن در رشته اقتصاد بوده

آقای کوهستانی متأهل دارائی یک پسر وسه دختر میباشد.

 

نوت: نظریات ، پیشنهادات وانتقادات  سالم شما که سازنده ومبتنی بر مصالح ملی باشد در ستون نظریات  نشر خواهد شد. شما میتوانید راجع به کارد ها نکته مثبت ومنفی وآینده وکلا  از نظر مردم ابراز نظر نمائید.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.