آرشیف

2015-6-25

jameghor

مدیریت جنایی قوماندانی امنیه ولایت غور پنج نفر را به جرم سرقت مسلحانه ، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخد

گزارش از قومندانی امنیه ولایت غور
عصر چهار شنبه مورخ 25 جوزای 1393 تعداد پنج نفر به جرم سرقت مسلحانه ، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر توسط مدیریت جنایی قوماندانی امینۀ ولایت غور دستگیر شدند ، گفته شده است که این دزدان موتر سیکل های مردم را از شهر چغچران سرقت و به منطقۀ میدان بره خانه انتقال میدادند که اخیراً توسط مدیریت جنایی تعقیب و با موتر سیکل های سرقت شده ، وسایل زرۀ ، پرتله ، چندین عدد شاجور و سمپل های مواد مخدر ؛ دستگیر شدند . جنرال احمد فهیم قایم قوماندان امنیۀ ولایت غور گفت :« پنج تن سارقین توسط پرسونل بیدار جنایی قوماندانی امنیۀ ولایت غور دستگیر و دو تن آنها پا به فرار گذاشته اند که تحت پیگرد جدی قرار دارند » قوماندان امنیۀ ولایت غور گفت :« احتمالاً این گروه توسط یک تعداد افراد بلند در سطح ولایت حمایت شوند ، ما در تلاش استیم که آنها را نیز شناسایی و به پنجۀ قانون بسپاریم تا برای خود شان پند و برای دیگران عبرت شود». 
محمد یکتن از افراد که موتر سیکل اش سرقت شده ، از این اقدام نیک نیرو های امنیتی قدر دانی نموده و از نیرو های امنیتی می خواهد که تلاش نمایند تا گروپ های دیگر سارقین را نیز دستگیر نمایند ، او از تمام مردم می خواهد که با نیرو های امنیتی بیشتر از پیش کمک و همکاری نمایند تا بیشتر از این اموال و دارایی های مردم به سرقت برده نشود ، جنرال احمد فهیم قایم فرماندۀ امنیۀ ولایت غور به مردم این ولایت اطمنان می دهد که شب و روز تلاش خواهند کرد تا با دستگیری سارقین و مبارزه علیه تروریستان امنیت این ولایت را به گونۀ که برای همۀ باشنده های ولایت غور قناعت بخش باشد ؛ تأمین نمایند ، آقای قایم برای رسیدن به این هدف بزرگ از تمام مردم ولایت غور می خواهد که مانند شورای سراسری علما ، خطباء مساجد جامع ، علمای ریاست ارشاد ، حج و اوقاف ، مردم ولسوالی چهارسده و مردم ولسوالی دولتیار با نیرو های امنیتی همکاری نمایند تا هر چه زودتر به مهم ترین خواست مردم که همانا تأمین امنیت است ، دست یابیم .