آرشیف

2015-6-29

jameghor

محفل پذيراي و تقدير از ورزشكاران

المپيك افغانستان

المپيك افغانستان بمناسبت كسب مدال قهرماني بصير احمد حبيبي”غوري” و تيم ورزشكاران I.T.F  محفل را به اشتراك صدها تن از علاقمندان و شخصيت هاي مجلس سنا جنرالان ارود و پوليس و خانواده هاي ورزشكاران براه انداخته بودند كه محفل با تلاوت آيات الهي آغاز گرديد متعاقباً دگر جنرال محمد ظاهر اغبر رئيس كميته ملي تربيت بدني و سپورت افغانستان از نام كميته ملي المپيك تمنيات و تبريكات خويش را به مناسبت مدال آوران افغانستان بخصوص بصير احمد حبيبي”غوري” كه سيزدهمين مدال طلا در دور دوم كپ قهرماني بين المللي آسيا را به كشور كسب نموده و ، همچنان كپ زيباي بهترين داور به بصير احمد حبيبي”غوري” تعلق گرفته بود تبريك گفته و از فعاليت هاي ورزشي حبيبي “غوري” به نيكي يادنمودآرزو بردند تا در جام جهاني لندن كه اوايل اكتوبر 2012 اشتراك مينمايد بدرخشد و بازهم به كشور افتخارات بيشتر كمائي نمايد .
تحايف كه از جانب المپيك افغانستان تهيه شده بود به بصير احمد حبيبي”غوري” و ديگر ورزشكاران اهدا گرديد و محفل بادعاعيه ختم اعلام شد .

تصاوير از محفل المپيك افغانستان .