آرشیف

2015-6-29

جام غور

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری در مسابقات جام دوستی کشورهای اسلامی در پاکستان در رشته تکواندو

سایت جام غور برای بصیر احمد حبیبی غوری بخاطر این پیروزی بزرگ که افتخار دیگر برای مایان است تبریک میگوید

به امید موفقیت ها و قهرمانی های پیشتر این جوان با استعداد ما

 

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری

 

 

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری