آرشیف

2015-6-29

jameghor

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری در مسابقات جام دوستی کشورهای اسلامی در پاکستان در رشته تکواندو

سایت جام غور برای بصیر احمد حبیبی غوری بخاطر این پیروزی بزرگ که افتخار دیگر برای مایان است تبریک میگوید

به امید موفقیت ها و قهرمانی های پیشتر این جوان با استعداد ما

 

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری

 

 

قهرمانی بصیر احمد حبیبی غوری