آرشیف

2014-12-22

jameghor

عبدالقادر امامی غوری در لست نامزدان مقام ریاست جمهوری

 عبدالقادر امامی غوری
 عبدالقادر امامی غوری

دانشمندان، علماء ،روحانیون سیاستمداران، جوانان بیدار ودوستان أهل نظر سلام.
طوریکه مشاهده میگردد محترم قاضی عبدالقار امامی غوری خودرا در پست مقام ریاست جمهوری انتخابات 29 اسد سال 1388 خورشیدی نامزد فرموده اند. هر چند عدۀ از دوستان در جریان تصمیم ایشان قرار ندارند ولی جام غور بپاس مسئولیت های که دارد لازم می بیند تا ازین طریق نظر دوستان ودانشمندان غوری وغیر غوری را با محترم امامی غوری شریک ودر امر پیشبرد مبارزات انتخاباتی ایشان را یاری رساند. ازانجائیکه کاندیداتوری جناب امامی به شخصیت سیاسی غور وغوری ها نیز ارتباط میگیرد وپیروزی وشکست ایشان بر روحیه مردم آن سر زمین اثر خاص خودرا خواهد داشت ،بناء از تمام شخصیت های سیاسی، فر هنگی ،علمی وشخصیت های با تجربه دوستانه تقاضا بعمل میاید تا درین زمینه نظر سازنده ومفید ارائه نمایند اینکه احتمال پیروزی چند فیصد است  واگر ائتلاف با کاندید قوی تر صورت میگیرد روی چه شرائط باشد وغیره. البته نظراتیکه مفید وسازنده باشد در زیر این مطلب نشر خواهد شد.
 
لست مکمل نامزدان مقام ریاست جمهوری :
مهلت ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی کشور ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه به پایان رسید.، لیست نامزدان ریاست جمهوری عبارت است از: *  عبدالقادر امامی غوری ،
حبیب منگل ، اشرف غنی احمدزی ، میرویس یاسینی ، فاروق نجرابی ، ذبیح الله غازی نورستانی ، بشیر بیژن ، 
حسن علی سلطانی ، مولوی محمد سعید هاشمی ، انجنیر هاشم توفیقی ،رمضان بشر دوست ،حامد كرزي ،
عبدالله عبدالله ،عبدالجبار ثابت ، سيدجلال كريم ،شهنواز تني ،شهلا عطا ،عبدالطيف پدرام ،هدايت امين ارسلا ،محمد اکبر بای ،شاه محمود پوپل ، محبوب الله کوشانی، بسم الله شیر، محمد سرور احمد زی ، معتصم بالله مذهبی ، عبدالغفور ظهوری ، فروزان فنا ، شهلا عطا ، عبدالحسیب آرین ،ملا عبدالسلام راکتی ،معین الدین الفتی
محمد داوود مینکی ،محمد نصیر انیس ،عبدالمجید صمیم ،
محمدیاسین صافی ،سید جعفر هوفیانی ،رحیم فی سبیل الله شیرزاد ،گل امحمد یما ،بازمحمد کوفی ،ضیاء الحق حافظی ،عبدالله توتاخیل ،سنگین محمد رحمانی ،نصرالله بریالی ارسلایی ،محمد حکیم تورسن ،محمد هاشم توفیقی .
 
هر چند جناب محترم امامی نسبت به بسیاری از کاندیدان از لحاظ دانش وفهم سیاسی دست بالای دارد اما  از لحاظ  اقتصادی بخاطر جلب حمایت مردمی شاید به مشکل خواهد شد.  اگر ارزیابی شان مثبت باشد میتوانند از طریق سایت درین زمینه روشنی بیاندازند تا دوستان با اطمینان با ایشان همکاری نمایند. البته بخاطر کمپاین انتخابات ریاست جمهوری رفتن به تمام ولایات وشهر های افغانستان ضروری است واین امر نیاز مند وسائل وامکانات کافی است. باز هم نظر دوستان وشخصی محترم امامی را درین زمینه خواهانیم.
 
جـــــام غور
 

قاضی عبدالقادر امامی ولد محمدرحیم در سال 1333ه ش درقریه به نام فلاخور ولسوالی چهار سده ولایت غور دیده به جهان گشود.
وی تحصیلات ابتدای رادرمکتب ابتدای قلعه کوهر آن ولسوالی و دوره لیسه رادر مدرسه ابوحنیفه (رح) درکابل سپری نموده ودر سال 1354ه ش شامل دانشگاه کابل و از بخش تعلیمات اسلامی دانشکده شرعیات این دانشگاه فارغ التحصیل گردیده است.
بعد ازکودتای هفت ثور1357در اثر فعالیت های ضدرژیم وابسته به مسکوبه مدت یک سال و نه ماه درزندان پلچرخی محبوس ودرعفوعمومی حکومت درزمستان 1358 از حبس رهاگردید.
امامی یعد ازرهای از زندان الی سال 1364ه ش مصروف جهادمسلحانه برضد حکومت کابل شده وبعدا درپشاور پاکستان مهاجر وضمن ادامه مبارزه سیاسی وفرهنگی برضد تجاوز نظامی شوروی وقت درافغانستان ـ ماستری خویش رابه شکل پراییوت ازیونیورسیتی اسلامیه پشاوردر رشته اسلامیات واز دانشگاه علوم وتقنینیه حیات اباد در رشته اقتصاد اسلامی به دست اورد.
موصوف در دوره جهاد وهجرت چندسالی آمر جهادی درولایت های غوروسمنگان وچندسالی هم آمرتالیف و ترجمه دروزارت اعمارمجدد حکومت موقت مجاهدین درپشاور بوده وبعد ازپیروزی مجاهدین وسقوط حاکمیت داکتر نجیب الله تا اکنون وظایف آتی را عهده دار بوده است ! 
1 ـ معینیت وزارت ارشاد ـ حج واوقاف .
2 ـ …………….. امورشهداومعلولین .
3 ـ …………….. امورسرحدات ـ اقوام وقبایل .
4 ـ فعلا وکیل منتخب مردم ولایت غور در پارلمان .
آقای امامی ریس حزب صلح وو حدت ملی افغانستان دردوره حاکمیت گروه طالبان ومقاومت مجاهدین درسال 1375 در دیار هجرت به تاسیس مجمع تحقیقات اسلامی وفرهنگی افغانستان مبادرت ورزیده وهمچنان به تالیف کتاب های چون (حجاب ازدیدکاه مذاهب اسلامی) ـ (نکات اساسی حل بهران افغانستان ) و (معیارهای انحطاط وتکامل دراسلام ) پرداخت که به تیراژ هزاران جلد ازآنها طبع وبه دسترس مردم ما قرار گرفت وآثار غیر مطبوع شان عبارت از (جهان واسلام ازدیدگاه علم وقرآن ) ـ (تفسیر سوره والعصرشریف) و مجموع مقالات ایشان در مسایل مختلف میباشد.
اقای امامی ازطریق بیانیه ومصاحبه های خویش به صورت قاطعانه تخریب بت های بامیان وصدورفتوای جهاد طالبان ومدافعان خارجی شان علیه جبهه مقاومت افغانستان را غیر اسلامی ثابت نمود که ازطریق جراید وروزنامه های پاکستان ورادیو های جهان نیزبه نشررسیده است.
در سال 1380 به ابتکار امامی وعده دیگری ازمسيولین چند سازمان وگروه سیاسی وفرهنگی ـ شورای صلح ووحدت ملی افغانستان که بعدا به حزب صلح ووحدت ملی افغانستان تغیر نام کردـ در نتیجه اتحاد وادغام 28 سازمان سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ شورا ها واتحادیه های مردمی وقومی تشکیل شد که ایشان به مدت پنج سال به حیث ریس آن انتخاب وتعین گردیده است.
وی متاهل وداراي يک پسر وهشت دختر می باشد