آرشیف

2015-6-29

jameghor

طالبان از مکاتب ولایت غور نظارت نمی کنند !

ریاست معارف غور

روز یکشنبه مورخ 3/6/1392خبری در آرمان ملی زیر عنوان ( طالبان از معارف غور نظارت می کنند ) پخش شد ، در خبر آرمان ملی آمده است که طالبان از معارف غور نظارت می کنند ، یک تعداد مکاتب به دلیل نبود معلمین مسلکی بسته است و به نقل قول از محمد حسن حکیمی 80 در صد مکاتب تحت تسلط طالبان قرار دارد . آرمان ملی مدعی است که این خبر را از طلوع نیوز گرفته است . کاپی آن خبر در این اواخر به جام غور نیز نشر شده است .
ریاست معارف غور چندی قبل در مصاحبۀ با جاوید زیارتجاهی خبرنگار طلوع نیوز مصاحبۀ را انجام داده بود و در آن مصاحبۀ اصل موضوعات مطرح شده از این قرار است :
رییس معارف غور در مورد مکاتب که در مناطق تحت کنترول طالبان قرار دارد گفته است :« تعداد انگشت شمار مکاتب ولسوالی های تیوره ، پسابند و چهارسدۀ ولایت غور در مناطق واقع است که طالبان حضور فزیکی دارند ، و دروازۀ مکاتب در آن مناطق باز است ، زیرا از طرف آنها تا هنوز به مکاتب ، معلمان و متعلمان مزاحمت صورت نگرفته است و حتی بعضی مدیران مکاتب گزارش داده اند که طالبان از طریق ارسال نامه بر وظیفه شناسی معلمین تأکید می ورزند» .
رییس معارف با طلوع نیوز گفته است ؛ کمبود معلمین مسلکی ، کمبود مواد درسی و کمبود مواد ممد درسی باعث شده است که کیفیت تعلیم و تربیه در بعضی مکاتب ولایت غور در سطح پایین قرار داشته باشد . رییس معارف غور هیچ گاه نگفته است که طالبان از معارف غور نظارت می کنند.
دیده می شود که حقیقت مسایل مطرح شده در مصاحبۀ طلوع نیوز تا خبری که در آرمان ملی و جام غور نشر شده سانسور گردیده و وارونه نشر شده است.
آرمان ملی و جام غور در بخش دیگر همان خبر به نقل قول از محمد حسن حکیمی مدعی شده است که 80 در صد مکاتب در ولایت غور تحت تسلط طالبان است . این خبر نیز حقیقت ندارد زیرا هر ادعا اثبات می خواهد ، اصول خبر نگاری ایجاب می کند که هر خبر بر مبنای اسناد نشر گردد . حال سؤال اینجاست که آقای حکیمی بر مبنای کدام محاسبه تعیین کرد که از جمع ( 202947) تن شاگرد و (817) باب مکتب و (5799) نفر پرسونول اعم از معلمین ، مأمورین و اجیران ؛ 80 در صد آن تحت کنترول طالبان قرار دارد ؟؟ از طرف دیگر در صورت که مکاتب یک ولایت با این فیصدی بالا در کنترول مخالفین دولت قرار داشته باشد باید برای تمام رسانه ها ، مردم و جامعۀ جهانی خبر ساز باشد ؛ در حالیکه در ولایت غور به جزء محمد حسن حکیمی هیچ کس دیگری این خبر را تأیید نمی کنند ، همچنان عقل ، منطق و هوش ایجاب می کند که اولاً طالبان در 80 در صد جغرافیای غور تسلط داشته باشند آنگاه 80 در صد مکاتب تحت تسلط آنها قرار گیرد . از طرف دیگر در هر ولسوالی و مناطق که مکاتب و نهاد های مربوط به معارف وجود دارد ؛ ادارات دیگر دولتی و غیر دولتی نیز فعالیت دارند ، در صورت که طالبان بالای 80 در صد مکاتب تسلط داشته باشند ؛ بصورت طبعی بالای ادارات دیگر دولتی نیز باید تسلط داشته باشند ، حال غیر ممکن است که طالبان 80 در صد بالای ادارات ولسوالی ها ، قوماندانی های امنیه ، ادارات عدلی و قضایی و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی ولایت غور تسلط داشته باشند. باید تذکر داد که آقای حکیمی ریاضی نخوانده ، با عملیه های ریاضی بلدیت ندارد و فیصدی ارقام را تعیین کرده نمی تواند و از لحاظ علم ریاضی بصورت قطعی قادر به پیدا کردن ارقام که 80 در صد شاگردان و مکاتب ولایت غور را نشان دهد ؛ از احصائیه شاگردان و مکاتب ولایت غور که در فوق ذکر شده است ؛ نیست . قابل ذکر است که ریاست معارف غور هیچ گاه عدم مزاحمت طالبان به مکاتب را به معنی نظارت و کمک طالبان به معارف تعبیر نکرده است .
از طرف دیگر مکاتب و صنف های درسی در تمام ولسوای ها به عنوان مراکز و محلات رأی گیری انتخابات تشخیص و تعیین شده است ، حالا از دفتر انتخابات و ارگان های امنیتی پرسیده شود که چند در صد مراکز رأی گیری در ولایت غور تحت تهدیدات امنیتی قرار دارد؟ در حالیکه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در انتخابات گذشته در ولایت غور تعداد ( 20 ) مرکز رأی گیری تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار گرفته بود ، اما در حال حاضر ارگان های امنیتی گزارش قبلی در مورد ارقام مراکز تحت تهدیدات بلند امنیتی را گزافه گویی عنوان می نمایند و می گویند که به زودی مشخص خواهد شد که چه تعداد مراکز رأی گیری تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد و ممکن همه این مراکز تحت تهدیدات بلند امنیتی در مربوطات مکاتب نباشد ، زیرا در بعض مناطق از کلینیک ها ، مساجد و خانه های شخصی به عنوان مراکز رأی گیری استفاده می شود .
همچنان مسئلۀ فعالیت مکاتب در مناطق تحت تسلط مخالفین حکومت تنها در ولایت غور خلاصه نمی شود ، بلکه در ولایات افغانستان کم و زیاد این مشکل وجود دارد و این اطلاعی تازۀ نیست که طلوع نیوز و آرمان ملی از طریق محمد حسن حکیمی به آن دست یافته باشند بلکه تمام مردم افغانستان این معضل را با جزئیات آگاهی دارند و از طرف دیگر ماده چهل و سوم قانون اساسی افغانستان حکم کرده است که 🙁 تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس که در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین گردد ) ، از همین خاطر ریاست معارف غور هیچ فردی را از این حق قانونی محروم کرده نمی تواند و به دلیل حضور طالبان و یا هر گروه و فرد مسلح غیر مسؤل دیگری ؛ صلاحیت بسته کردن دروازۀ مکاتب و محروم کردن شاگردان از تعلیم و تربیه را ندارد.
مسئلۀ مهم دیگر این است که اصول خبر نگاری ایجاب می کند که نظریات تمام منابع خبر ساز در ساختن خبر گرفته شود ، در حالیکه آرمان ملی و جام غور به عنوان رسانه های چاپی و برقی که سطح دنیا خواننده دارند؛ هیچ گاه با رییس و دیگر مسؤلین معارف غور در بابت ساختن خبر مربوط به معارف غور که به تاریخ 3/6/1392 نشر شده است ؛ ارتباط و تماس نگرفته اند ، از این ناحیۀ اصول خبر نگاری را رعایت نکرده اند و باعث شده اند تا خبر نشر شده در این دو رسانه در باب معارف غور غیر واقعبینانه نشر شود .

ارسال شده از طرف:
ریاست معارف ولایت غور