آرشیف

2015-6-29

غلام ربانی هدفمند

شهردار نو با برنامه های نو !

 امروز مورخ 6/9/1391 شخصیت های فرهنگی ولایت غور با محمد اسحق همراز شهردار چغچران تشکیل جلسه دادند. 
شهردار چغچران هدف  این نشست را تعیین جای اعمار ( کتابخانۀ شهرداری و ساختن نشریه شهرداری) خواند . آقای همراز در نظر دارد تا تصاویر سلاطین غوری ، سلاطین دیگر و شخصیت های فراملی و ملی کشور ، در سنگ های مرمر حکاّکی شود و در یک اطاقی ملحق به کتابخانۀ شهرداری تنظیم گردند. 
قابل ذکر است که گرفتن آماده گی فرهنگیان ولایت غور به هدف اشتراک در کنفرانس که قرار است در ولایت غزنی تدویر گردد و غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی نماید ؛ از مسایل بود که توسط آقای همراز طرح گردید که حمایت ریاست اطلاعات و فرهنگ و فرهنگیان ولایت غور را به همراه داشت .

در نتیجۀ تشریک نظریات و دیدگاه ها ، کمیسیون به ترتیب ذیل تشکیل گردید تا با همکاری یک دیگر به مسایل فوق رسیده گی نمایند :

محل امضاء

شماره تماس

وظیفه

اسم

شماره

0799284488 شهردار شهر چغچران محمداسحاق “همراز” 1
0798403097 سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ 2
0799457765 ریس دفترمقام ولایت نصیب الله شریفی 3
0797403791 کارمند موسسه UNOPS استاد فضل الحق فضل 4
0799565585 ریس دارالمعلمین استاد فایق 5
0798404831 مدیره کودکستان گلپدا منش 6
0797244300 آمرسواد اموزی استاد هدفمند 7
0793055032 آمرولایتی دفتر RAMP-UP محمدعارف”قاضی زاده “ 8
0797251740 استاد دارالمعلمین استاد محبوبی 9
0798298549 معاون ریاست معارف فضل الحق “نجات” 10
0798253079 کارمند موسسه CRS والی فضلا حمدخان 11
0797440479 استاد مکتب لیسه عالی سلطان استاد فولاد 12
0796236295 نقاش ومعمار شهر استاد شیرآقا مرادی 13
0798500834 ریس حفاظت محیط زیست محمدقاسم علم 14
0799301212 استاد دارالمعلمین استاد ساقی 15
0798220122 ریس جوانان غور محمدحسن “حکیمی “ 16
0797584015 متخصص زراعت استاد بی پروا 17
  نماینده شورای شهر حاجی سلطان محمد 18
0770472509 نماینده شورای ولایتی محمدصادق “یوسفی” 19
0797069168 ریس تلویزیون علاوالدین “محمدی” 20