آرشیف

2015-6-23

jameghor

شهادت یک تن از متنفذین قومی در غور!

وکیل خدا بخش قاضی زاده
وکیل خدا بخش قاضی زاده

با تأسف فراوان اطلاع یافتیم که محترم وکیل خدا بخش قاضی زاده ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم دیسمبر از طرف دشمنان اسلام ومیهن به شهادت رسید إنا لله وإنا إلیه راجعون.

وکیل خدا بخش قاضی زاده فرزند قاضی ملا محمد باشندۀ قریه کجای دائی ولسوالی تولک شخص علم دوست ودانش پروری بود که علاوه از تعلیمات خصوصی تا صنف هشتم مکتب متوسطه دائی به درس خود ادامه داد وبعدا شامل اکادمی پولیس گردید واما نسبت تحولات وحوادث ناگوار وشهادت پدر بزرگوار شان در سال های حکومت خلقی ها مکتب را ترک گفت وبه صف مجاهدین پیوست او بصفت فر مانده مشهور علیه تجاوز روسها به مقاومت پرداخت از شهرت نیک در بین مردم بر خورداربود.وکیل خدابخش علاوه ازینکه بصفت متنفذ قومی شهرت داشت در زمان حکومت مجاهدین بصفت آمر جنائی ولسوالی دولک ایفای وظیفه مینمود که در وظایفش خیلی مؤفق بود وبعد از سقوط طالبان به صفت وکیل در لویه جرگه قانون اساسی از طرف مردم انتخاب گردید ونقش مؤثریرا ایفا نمود.او با نفوذ وصلاحیت که داشت در جهت تأمین امنیت وگسترش بر نامه های باز سازی نقش مؤثری داشت.او گاهی هم اجازه نمیداد افراد تخریب کار وارد منطقه شده نظم وامنیت را اخلال کند وروی همین دلیل مخالفین دولت علیه وی عقده مند گردیده در صدد از بین بردن آن شده بودند.

بعد از عملیات دولت علیه غلام یحی سیاوشانی تعداد زیادی از شورشیان مسلح از جمله داود یکی از سر گروپ های طالبان در ولسوالی فارسی ولایت هرات به مرز های ولسوالی تولک پناه آورده قصد مداخله در امور مردم را داشتند اما شهید قاضی زالده از نفوذ افراد تخریب کار جلوگیری میکرد تا اینکه ایشات تصمیم گر فتند بروز پنجشنبه وکیل خدا بخش را مورد تهاجم قرار داده به شهادت رسانیدند إ.قاتل داود نام بعد از ارتکاب این جرم میخواست با یک تن همراهانش فرار کند که از طرف مردم محل محاصره ودستگیر گردیده جا بجا بکیفر أعمالش رسید.شهید خدا بخش در طول تاریخ زندگی اش با هیچ کس خصومت شخصی نداشته ومصلح عام بود  اما متأسفانه رسانه های دولتی با بی خبری ازین واقعیت شهادت ایشان را خصومت شخصی عنوان کردند که جای بسیار تدسف است.داود شخصی مربوط به طالبان بود که طرفداران دولت را از سر راهی خود بر میداشتند.باز هم از مردم محل سپاسگذاریم که با شهامت بی نظیر توانستند قاتلین را جا بجا مجازات کنند واجساد برای نیرو های امنیتی تحویل دهند…. 

شهادت شهید قاضی زاده یک ضایع جبران نا پذیر بود که تمام مردم محیط را به سوگ نشاند بدینوسیله برای شهید جنت الفردوس وبرای فامیل نجیب شان دوستان ومتعلقین صبر جمیل آرزومیکنیم. امین…..