آرشیف

2015-6-24

jameghor

شناسنامه فقیر احمد عزیزی، دانش آموز ممتاز غور، در کانکور 1390

فقیر احمد عزیزی
فقیر احمد عزیزی

درسال 1371 در روستای نرکوه از نواحی منتهی به شهر چغچران , مرکز ولایت غور ,کودکی بدنیا آمد که نامش را با خضوع وتن خاکی شمردن در سنت دیرین نامگذاری مردم فقیر مشرب این سرزمین ,فقیر احمد نهادند. این کودک فرزند گل احمداز فارغان دارالمعلمین غورو از جامعه خوشسوادان آن سامان است , که فرزند عبدالعزیز یکی از منوران غور میباشد . فقیر احمددریک خانواده متوسط روستایی-شهری بدنیا آمدودرهنگام به مدرسه شامل شد. مکتب ابتدایی را دررستای بادگاه به پایان رساند و آنگاه شامل لیسه سلطان علاوالدین غوری درشهر چغچران گردید. در همه دوره های آموزشهای ابتدایی ودوره لیسه کاپیتان (اول نمره) صنف خودبوده ودرسال فرجامین لیسه اول نمره عمومی لیسه وکل شهر غورگردید . براساس توجه ,آموزش موثر وروش های یادگیری سودمند درامتحان کانکور 1390 غور عالی ترین جایگاه وبالاترین نمره (307) را بدست اوردم وشانس ورود به دانشکده طبی دانشگاه هرات را بدست اورد. دردوران آموزش ها واموزشگاهی همواره فاتح میدان مسابقات سویه در رقابت های میان لیسه ها بوده و درنزد همه منسوبان معارف غور و مردم شهر ازاحترام وصمیمیت نیک برخوردار است. درهمین زمینه پنهان نگذاریم که با دانش تکنالوژیک درزمینه مهارت های کمپیوتری وزبان انگلسی حیثیت استادی را دارد بنابراین فقیراحمد عزیزی دانشجوی فرزانه وفرزانه دانش آموزی است که نردبان آمادگی برای ورود به دانشگاه ها را بدرستی بالا رفته و به بام آرزو پا نهاده است . به قول مولوی بزرگ : نردبان آسمان است این کلان      هرکه از آن بررود آید به بام
بنیاد فرهنگی غور وجامعه جوانان غور این قابلیت وترقی را برای جوان اگاه غوری وهمه غوری تبارها تبریک گفته گشایش بیشتر را در تحول روبه فردا برای ایشان وهمه جوانان آرزومی نماید.