آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

سفر تیم ورزشی پـــــاورلفتنگ ولایت غور به کابل:
 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

اعضای تیم پاورلفتنگ ولایت غور بطور رسمی به تعداد 5 نفر به روز شنبه مورخ 14/2/1392جهت اشتراک در مسابقات پاورلفتنگ وارد شهرکابل شدند. البته قبل ازحرکت بطرف مسابقات با والی صاحب ولایت غور ملاقات و خداحافظی نمودند که جناب والی صاحب ورزشکاران را تشویق و از خداوند برای شان کامیابی و موفقیت تمنا نمود وهمچنان وعده کمک و همکاری خویش را در زمینه ورزش به ورزشکارن دادند و همچنان در کابل با محترم داکتر ابراهیم ملک زاده وکیل مردم غور در ولسی جرگه دیدار نمودند و مشکلات ورزشکاران ولایت غور را مطرح ساختن که جناب وکیل صاحب وعده نمودن که به مشکل ورزشکاران در مرکز رسیدگی خواهد نمود و موفقیت برای ورزشکاران خواست. این مسابقات بخاطری شناسائی چهره ها و استعداد های برتر در سطح افغانستان به 9 کته گوری وزن های مختلف راه اندازی میشود . که بیش از 100 ورزشکار در این مسابقات از سرتاسر افغانستان اشتراک خواهند نمود. که هدف عمده از این مسابقات راه یابی به تیم ملی افغانستان و اشتراک در مسابقات خارج از کشور میباشد. البته این ورزش متفاوت با دیگر ورزش ها بوه که تنها قدرت و زور طبیعی یک ورزشکار و وزنه زن مطرح است که در این ورزش سه حرکت حایز اهمیت میباشد که عبارت است از 1- حرکت بنچ پرس یا پرس سینه 2- حرکت اسکوات پا 3- حرکت دد لیفت که ورزشکار هر قدر وزنه زیاد اجرا نماید همان قدر موفق است که سال قبل دو ورزشکار از ولایت غور بنامهای نورالله و جانمحمد در مسابقات پاورلفتنگ ولایت هرات در دو وزن مختلف به بلند کردن وزن 195 کیلو گرام و 230 کیلوگرام مقام های اول را کسب کردن و طرف آمریت ورزش ولایت هرات و ورزشکاران بسیار تشویق شدند اما این مسابقات نسبت با مسابقات قبلی متفاوت است چون در سطح افغانستان ورزشکاران در این مسابقه اشتراک مینمایند. امیدواریم که به دعای مردم شریف و عزیز ولایت غور که مایه افتخار شان هستند با دست پر و کامیابی برگردند.

بااحترام 
فریداحمد "فردوس"
مسول فدراسیون پرورش اندام وپاورلفتنگ غور

 

 

فریداحمد فردوس مربی تیم پاورلفتنگ

فریداحمد فردوس مربی تیم پاورلفتنگ

 

صحن مسابقه

صحن مسابقه

 

تیم پاورلفتنگ غور

تیم پاورلفتنگ غور

 

تصویر ریس فراسیون پاورلفتنگ افغانستان و ورزشکاران غور

تصویر ریس فراسیون پاورلفتنگ افغانستان و ورزشکاران غور

 

وزن کشی ورزشکاران

وزن کشی ورزشکاران