آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

سفر استاد نورالله " عثمانی " قهرمان پرتاب گلوله افغانستان به کشور اسلامی ایران

 

سفر استاد نورالله

بنام خداوند مهربان

استاد نورالله "عثمانی" در سال جاری 1391 در یک مسابقات پرتاپ گلوله در کابل که بین ولایات افغانستان برگزار گردیده بود از طریق آمریت ورزش ولایت غور رسمآ معرفی و با پرتاب 12.35 متر توانست ریکورد قبلی پرتاپ گلوله افغانستان را که 12.10 متر بود را بشکند وستاره قهرمان پرتاب گلوله افغانستان شود و به تیم ملی راه پیدا کند خوشبختانه استاد به تاریخ 25/11/1391 عازم کشور اسلامی ایران خواهد شد و دراین مسابقات از کشورهای آسیا در حدود 21 تیم اشتراک مینمایند که استاد نیز با تمرینات و آمادگی های خاص و زحمات که کشیدن امیدواریم با یک دستآورد خوب دوباره به وطن برگردد و افتخار به کشورعزیز ما فغانستان خاصتآ به مردم ولایت غور شود. دعا میکنیم که استاد با دست پر و مدال قهرمانی برگردد.

 

 

بااحترام 
فریداحمد"فردوس"
مسئول فدراسیون زیبائی اندام غور