آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

سـفـر فرهنگی

سفر فرهنگی

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

بتاریخ 31 اسد 1392 محترم نثار احمد حبیبی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در یک سفر کاری وارد هرات گردیده و با هیأت رهبری واعضای بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب ملاقات وروی مشکلات فرهنگی، تأمین ارتباطات، وضیعت اداری و مالی دفتر صحبت های همه جانبه نموده، مشورت ها و هدایات لازم را به اعضای رهبری بنیاد صادر نمود.
به همین منوال معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وضیعت کمیسیون های کاری بنیاد فرهنگی حوزه غرب را ارزیابی نموده بر بهبود این کمیسیون ها تأکید ورزیده و از روابط فرهنگی بنیاد با سایر ولایات بخصوص با فرهنگیان ولایت نیمروز ( سیستان باستان) اظهار قدر دانی نموده وکار کرده های مسئول فرهنگی بنیاد را تقدیر نمود.

محترم نثار احمد حبیبی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

محترم حبیبی طی سفر دوروزه اش در هرات با علما، دانشمندان، فرهنگیان وبعضی از نهاد های جامعه مدنی ملاقات نموده نقش ارتباطات را در بلند بردن فرهنگ اصیل و احیای تاریخ گذشته جهان گشایان آریانای کبیر مؤثر و مفید خواند. 
همچنین معاون بنیاد یکی از جوانان بنیاد را که در راستای هنر نقاشی و خطاطی تلاش می نماید مورد تفقد قرار داده و با تحایف نفیس و باارزش اورا نوازش نمود.
معاون بنیاد طی ملاقاتی با عده ی از علمای دین بخصوص شخصیت دینی جلالت معاب مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب ملاقات نموده و روی مسایل تاریخی و فرهنگی تبادل افکار نمود.
در این سفر کاری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در نظر دارد یک محراب مسجد جامع را در یکی از قریجات ولسوالی شهرک ولایت غور از بودجه بنیاد اعمار و به خدمت نمازگزاران که قبلأ در خواست چنین امری را نموده بودند قرار دهد.