آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

سالگرد آغاز کار وبسيايت جام غور

نهمين سالگرد آغاز وبسايت وزين جام غور را از تۀ دل برای مدير مسؤول (جوان بااستعداد و مؤدب) و همکاران رسانه ئی شان در خارج و داخل کشور و به همه هموطنان گرامی، از صميم قلب تبريک و تهنيت عرض ميکنم. 
زمان ميگذرد، رسانه های جوان با گذشت زمان به پختگی ميرسند و گرداننده گان آنها هر روز با کسب تجارب زيادتر در روشنگری ذهنيتها، افشای حقايق و دادخواهی بخاطر تأمين حقوق انسانها در جامعه، سعی و تلاش فراوان بخرج ميدهند و راه را برای انعکاس درد دلها، احساسات و اطلاعات و معلومات، بيشتر از پيش باز نگه ميدارند.
بدون شک نشر نظرها، پيشنهادات و انتقادات بازديدکننده گان و خواننده گان سايت بهترين وسيله ايست در بارور ساختن و انکشاف يک رسانه که ميتواند رابطۀ دوطرفه را ميان مسؤولان و بازديد کننده گان آن رسانه برقرار سازد، تا هر کس بتواند صادقانه و باورمند حرف دل خويش را منتشر سازد. 
باور داريم که "وبسايت جام غور" حالا بعد از نه سال تلاش و مساعی خستگی ناپذير پختگی لازم خويش را حاصل نموده است و مرجعی خوبی برای علاقمندان و بازديدکننده گان خويش بشمار ميرود.
برای ارجمندی مسؤول وبسايت جام غور، همکاران محترم شان و برای همه علاقمندان اين وبسايت، از درگاه پروردگار عز و جل، مؤفقيت و سعادت ارزو مينمايم.

فگارزاده،
شهر کابل، ۱۰ ميزان ۱۳۹۲