آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

دعوتنامـــــــــــــــه

 

بیا ای عالم زیبای قرآن

علمای محترم و جیید ساکن در ولایت بادغیس وسایر ولایات افغانستان !
شما که منادیان حق و عدالت هستید، شما که به خاطر کلمه پاک لا اله الا الله از سر و جان گذشته در مساجد، معابد و در تمام اطراف و اکناف زندگی تان همیشه فدا کاری نموده و درصف اول مبارزه علیه تمام نابسامانی های معنوی قرار دارید، باساس آیه مبارکه : وجعلناکم شعوبأو قبایل لتعارفو ( سوره حجرات) از شما صمیمانه دعوت به عمل می آید تا جهت رشدو ترقی بنیاد تان( بنیاد فرهنگی جهانداران غوری) دست بهم داده وبرای بهم پیوستگی و انسجام تمام اقوام و ملیت های با هم برادر افغانستان مارا همراهی فرمائید!

 

قومیت آمد دلیل معرفت
معرفت باشد اساس حریت

 

 

بیا ای عالم زیبای قرآن

 

بیا ای عالم زیبای قرآن
زقرآن رازها دانی نمایان
به آیاتش تعمق لحظه ها کن
شعوب هم قبایل درک ها کن
زآیاتی خداوند جهان است
تنوع در زبانها هر زمان است
عرب هم با عجم اقوام دیگر
بنی نوع مسلمان چون برادر
همه از آدم و آدم زخاک است
جهان هستی زینروتابناک است
که چون نوع گلان است رنگ اقوام
تنوع آمده آغاذ و فرجام
شعوب و هم قبایل خویش و یاران
نمای زینت و دوستی نمایان
اساس دوستی در خویش بیشتر
به اقوام گشته محبوبی فزون تر
چه حکمت در رسالت انبیا را
بدعوت سوی قومش ابتدا را
تمام انبیا غیر از محمد (ص)
بسوی قوم خود معبوث امجد
نبی آخرین آن شاه خوبان
محمد سرور و سردارعرفان
اول درآفرینش داد انظار
بحکم آیت قرآن تو پندار
سپس دعوت گر کل جهان شد
به نص آیت قرآن بیان شد
همه این عالمان دین وقرآن
رسالت داده این قرآن نمایان
که دادند در نفیر آن فقه حاصل
سپس اانظار قومش کرده حاصل
بمثل انبیای قبل از اسلام
شود هر عالمی منظر به اقوام
ازینرو دفتر غوری تباران
بدعوت از شما، دین رهنمایان
به این بنیاد همه همکارباشید
بفرهنگ اصالت یار باشید
به التماس (نعمانی) نظر کن
بیاهم رهبری نوع بشر کن

 

هیأت رهبری دفتر ولایتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری قلعه نو/ بادغیس