X

آرشیف

دست اورد ها‘ ﭽالش ها ‘ پرابلم ها و پلان هاي أينده شفاخانه ولایتی غور

 درسال 1386 نه ماه اخير 
عموميات:
شفاخانه ولايتي غور از جمله هفت شفاخانه ميباشد كه تحت ريفورم پروژه اصلاحات شفاخانه ها ي وزارت محترم صحت عامه قراردارد كه تمام امتيازات ﭙرسونل و اكمالات شفاخانه از نظر سامان ولوازم طبي توسط مقام محترم وزارت صحت عامه تمويل ميگردد درشفاخانه ولايتي غور دونفر متخصص(داخله اطفال‘داخله عمومي)‘ده نفر داكتر عمومي ‘25 نفر نرس‘دونفر فارمسست ‘پنج نفر تكنيشن ‘هشت نفر كامند اداري و 35 نفر كاركن خدماتي عرضه خدمات صحي را در شفاخاته ولايتي كه ظرفيت شصت بستر را دارد عرضه ميدارند . شفا خانه ولايتي غور بعد از شروع ريفورم داراي بخش هاي مختلف مانند جراحي ‘داخله اطفال ‘داخله عمومي ‘ نسايي ولادي ‘سوا تغذي ‘بخش عاجل ميباشد وبا ارايه خدمات 24 ساعته نر سنگ ‘فارمسي ‘لابراتوار‘اكسري تيم هاي نوكريوالي در بخش هاي مختلف در خدمت مراجعين ميباشند 
 
 دست أورد ها در بخش ساختمان و اداري:   
·        تمام ضروريات شفاخانه با اشخاص مختلف با قيمت نازل قرارداد شد
·        اعمار پارك تفريحي‘ اتاق سرد خانه‘ دوبي خانه ‘گاراج براي وسايط ويك اتاق الحاقيه به أشپزخانه 
·        افتتاح وارد سواتغذی و طعامخانه در شفاخانه 
·        اکمال و فعال نمودن لوازم طبی شفاخانه 
·        اشتراك دوكتور يعقوبي ريس شفاخانه دركنفرانس تحت عنوان همبسگي براي تغير مثبت        درشهرويلنوس ليتوانيا 
·        اهدا تقدير نامه از طريق مقا م محترم وزارت صحت عامه به شفاخانه ولايتي غور 
اهدا تقديرنامه درجه اول به  دوكتور يعقوبي ريس شفاخانه توسط رياست جمهوري كشور
 
دست أورد ها در بخش تخنيكي :

§        مجموع مريضان داخل بستر (3995)
§        مجموع مريضان كه بشكل سروپا تداوي شد اند (14604)
§        مجموع مريضان كه عمليات جراحي شد اند (232)
§        مجموع ولادت ها(311)
§        مجموع وفيات (96)
§         مجموعه مريضان سينه وبغل در سه ماه اخيرحدود (500 مريض )
§         اوسط اشتغال بستر ها شفاخانه (  %  71  )
§         اوسط مدت اقامت مريض در شفاخانه (3.7 روز )
 
ﭽالش ها :
ü  صعب العبور بودن راه هاي مواصلاتي كه مريضان به موقع رسيده نميتواندواز جانب ﭙرسونل خارج ولايت كمتر علاقمند اجراي وظيفه در ولايت غور ميباشند 
ü     وپاين بودن توان اقتصادي و سطح دانش مردم كه منجر به تاخيرانتقال مريض به شفاخانه ميشود
ü     مسدود شدن راه هاي مواصلاتي در ايام سرما باعث كاهش مراجعين در شفاخانه ميباشد 
ü  پشتيباني ضعيف مردم از شفاخانه (جمع اوري اعانه و مصرف ان در شفاخانه با حضور نماينده از جامعه) كه در شش شفاخانه ديگر تحت پوشش پروژه اصلاحات شفاخه ها اين معضله مرفوع ميباشد و براي اينده شفاخانه  و تقويه عرضه خدمات صحي خيلي ارزنده است
ü  توقعات اجتماع از شفاخانه به تناسب امكانات واقعي ان كم است كه عامل  نارضايتي مردم از شفاخانه ميباشد 
 
پرابلم ها :
·   کمبود متخصصین مسلکی در شفاخانه و  الخصوص دوکتوران نسائی ولادی (خدمات صحی در وارد نسائی ولادی شفاخانه توسط ﭽهارمدوایف بدون حضور داکتر نسای ولادی عر ضه میگردد) 
·   سیستم گرم نمودن در شفاخانه غیر اقتصادی ؛ غیر صحی با کیفیت پائین وابتدائی میباشد که با نصب سیستم مرکز گرمی در شفاخانه مشکل مرفوع خواهد شد.
·   نبودن منابع مستقل ابی در شفاخانه که فعلآ اب شفاخانه از اب چاه لیسه سلطان راضیه تهیه میشود و در فصل سرما زمستان ابجاری در شفاخانه وجود ندارد و از اب دریا برای تامین نظافت در شفاخانه استفاده میگردد.
·        نبودن منابع كافي مالي در شفاخانه 
·   تعمير شفاخانه ستندرد به شفاخانه ولايتي نميباشد(در حقيقت تعمير شفاخانه براي يك كلنيك است  كه فعلا خدمات شفاخانه ولايتي در ان عرضه ميباشد) 
·        تامين نظافت شفاخانه  درزمستان ناممكن است (نسبت نبودن ابجاري و سردي هوا)
·        ضعيف بودن سيستم رجعت دهي مريضان به شفاخانه 
 
پلان اینده:
o       اعمار شفاخانه با ظرفيت صد بستر كه قابليت توسعه راداشته باشد 
o       مساعد نمودن زمینه شمولیت دوکتوران شفاخانه در پروگرام های تخصصی
o       نصب وفعال نمودن سيستم مركز گرمی در شفاخانه  
o       اعمار یکباب مسجد شریف در شفاخانه
o       استخدام پرسونل متخصص مسلکی الخصوص دوکتوران از طبقه اناث
o       ايجاد مكتب نرسنگ در ولايت غور
o       ترئننگ های داخل خدمت برای پرسونل شفاخانه
o       حفر يك حلقه ﭽاه عميق در شفاخانه  
 
بااحترام
دوکتور جمعه گل یعقوبی
ریس شفاخانه ولایتی غور

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.