X

آرشیف

دو پروژه جدید برای مردم ولایت غور

چغچران . آژانس خبرى پژواک

زرغونه صالحى و محمد حسن حکيمى

شمارى از مردم ومسوولين ولايت غور مى گويند که در تمام آن ولايت سرک قير وجود ندارد و نبود سرک هاى مناسب ، روى پيشرفت اقتصادى  آن ولايت اثرات سو بر جا گذاشته است .آنها خواهان توجه حکومت مرکزى به اين مشکل اند، اما مقامات بلند پايه ذيربط مى گويند که در حال حاضر پول کافى براى رفع اين نيازمندى در اختيار ندارند ولى تلاش خواهند کرد که اين مشکل رفع گردد.
انجنيرغلام نبى آمر بخش زيربناهاى  اين ولايت  به آژانس خبرى پژواک گفت که طول سركهاى ارتباطى مركز اين ولايت با ولسوالى هابه ١٢٥٠كيلو مترمى رسدکه تنها  ٢٥كيلو متر آن   جغل اندازى شده است.وى افزودکه غور از لحاظ امنيتى دروضعيت بهترى قرار دارد اما خرابى سرك ها در اين ولايت  باعث مشكلاتى چون حوادث ترافيکى ؛استهلاک  بيشتر وسايل ترانسپورتى ، بند شدن راه  ها درفصل زمستان وبلند رفتن قيمت مواد غذايى مى گردد.
همچنان موصوف علاوه کرد که خرابى سرک ها در اين ولايت   باعث عدم سرمايه گذارى ،رشد تجارت و صنعت  شده است . وى گفت :(( آيا مردم غورتابع افغانستان نيستند كه با چنين كم توجهى  مواجه اند؟ ما چيزى از دولت كنونى نمى خواهيم فقط سرک هاى  كه غور را به هرات وكابل وصل ميكند پخته ميخواهيم . )) مولوى  رمضان آخوند زاده  عضو شوراى ولايتى غور نيز از خرابى سرک ها دراين ولايت شکايت دارد.
موصوف مى گويد: (( متاسفانه ازاين نعمت (سرک هاى قيريزى شده ) مردم غور محروم اند  واين مشكل باعث فقر، بيچاره گى ومانع رشد تمام زمينه ها درولايت ما گرديده است. )) به گفته وى، رئيس جمهور  حامد کرزى درسال ١٣٨٢ طى سفرش به آن ولايت وعده داده بودکه سرک غور _هرات و غور_کابل را قيريزى مى نمايد ولى تاکنون هيچ کارى دراين مورد صورت نگرفته است.
قرار اظهارات وى ، اگراين نياز و احساس مردم بر آورده نشود؛احتمال  نا اميدى مردم غور از دولت  و وخيم شدن اوضاع در اين ولايت  به دور از تصور نخواهد بود.به گفته منبع، کارهاى لازم در بخش  اعمار و بازسازى سرک هاى در آن ولايت در حالى صورت نگرفته است که  مردم غور درتامين امنيت وحاكميت دولت و ازبين بردن مواد مخدر کارهاى خوبى را انجام داده اند.
موصوف علاوه کرد : (( به نظر من نحوه توزيع وجوه بازسازى و انكشافى درسطح كشور؛ از توازن لازم بر خوردار نبوده و بيشترين وجوه بازسازى به مناطق نا امن و بحرانى تمركز دارد.))عبدالغنى مدير ترانسپورت غورميگويد که فاصله  هرات ، غور، كابل نظر به فاصله شاهراه هرات- كابل از مسير کندهار بسيار كم است . غوراز جمله ولايات مرکزى افغانستان است  که ٩٧٦  کيلومتر با کابل و ٣٧٢ کيلومتر با شهر هرات فاصله دارد .
به گفته عبدالغنى ، خرابى سرک ها د رغور  سبب شده که عراده جات باربرى مسير هرات غور را درچهار شبانه روز و وسايط تيز رفتاردر يک شب ودو روز طى نمايند، اما اگرسرک قير شود،اين فاصله را در موتر ميتوان درظرف ٦ساعت طى نمود. موصوف گفت که كرايه يک كيلو جنس و مواد از هرات تا مرکزغور ١١افغانى و كرايه يک نفر ٢ هزار افغانى است اما در صورت قير شدن سرک، قيمت کرايه تنزيل خواهد نمود.همچنان شمارى از مردم آن ولايت نيز از نبود سرک هاى قيريزى شده دراين ولايت شکايت دارند وخواهان حل اين مشکل از دولت اند.
محمد ظريف ٢٥ ساله يکتن از باشندگان آن ولايت مى گويدکه سال قبل دراثر  تصادم موتر درمسير راه غور _ هرات پدرش کشته شد.   وى مى گويدکه دراثر خرابى وصعب العبور بودن راه ها حوادث ترافيکى زياد  رخ ميدهد وشمار زيادى مسافرين جان خود را از دست ميدهند.موصوف از مسوولين خواست تا در جهت حل اين مشکل تلاش کنند.
همچنان محمد گل يكتن از تاجران ولايت غور نيز ميگويدکه تاکنون هيچ سرک که شهر هارا با دهات وقريه ها وصل نمايد وهمچنان سرک هاى که آن ولايت را با ولايت هاى همجوار وصل کند پخته کارى نشده است . همچنان موصوف شکايت داردکه حتى سرک هاى داخل شهر نيز به شکل خامه مى باشدو تاکنون هيچ توجهى درمورد نشده است. اما محمد عثمان عصمت شهردار چغچران  مى گويد که بودجه کافى و امکانات لازم براى قيرريزى کردن جاده ها  دراختيار ندارد .
موصوف گفت که در مورد رفع اين مشکل با مقامات بلند رتبه  حکومت گفتگو نموده و آنها وعده هاى نيز نموده است، اما تا حال هيچ کار عملى  صورت نگرفته است.  محمد ناصر تيمورى رئيس  راه سازى وسرک سازى  وزارت احياء وانکشاف دهات نيز مى گويد که براى قيرريزى سرک ها بودجه  در اختيار ندارد.اما موصوف  گفت که درمدت هشت سال گذشته درولايت غور از طرين برنامه انکشاف راه سازى  روستايى آن وزارت  ١٢٠ کيلومتر سرک  جغل اندازى و ١٧٧٣ متر ساختمان هاى پل ،ديوارهاى استنادى ومعبرها اعمار گرديده است .
همچنان منبع خاطر نشان کرد که  در مدت هشت سال گذشته در سطح کشور حدود ٢٦٠٠ کيلومترسرک از طريق برنامه انکشاف راه سازى روستايى آن  وزارت جغل اندازى  و٣٩٧٦٠ متر پل ،پلچک وديوار هاى استنادى  اعمارگرديده است .
داکتراحمدشاه وحيد معين تخنيکى وزارت فوايد عامه، نيز مشکلات سرک هاى غور را تائيد نموده، مى گويد که آن وزارت بودجه کافى براى رفع اين مشکل در اختيار نداشت اما اکنون تلاش داردکه اين مشکل را حل نمايد.به گفته منبع، براى اعمار و بازسازى ٨٥٠ کيلومتر سرک در ولايت غور به هزار ميليون دالر نياز مى باشدکه درحال حاضر در اختيار آن وزارت نمى باشد.
داکتراحمدشاه وحيد علاوه کرد :(( به مردم ولايت غور مى گويم که از ياد وزارت فوايد عامه  نه رفته اند، در اولويت کارى ما قرار دارند وما تلاش داريم که پول کافى بدست بياوريم .)) وى گفت که هفته قبل از نمايندگان کشورهاى کمک دهنده طى نشستى  در اين راستا خواهان کمک شده و اميدوار است که وزارت يادشده هر چه زودتر پول براى رفع اين نيازمندى به دست آورد.منبع خاطرنشان کرد که در سطح کشور  ١٢٠ هزار کيلومتر سرک که شامل شاهراه ها و سرک هاى عمومى  و دهاتى  مى شود، بايد قيرريزى و يا جغل اندازى گردد.
به اساس معلومات منبع، درمدت هشت سال گذشته ١٢ هزار کيلومتر سرک جغل اندازى  و ٦ هزار کيلو به طور پخته و اساسى اعمار و بازسازى  شده است .

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.